Uprchlický tábor v Jezové do života Bělé pod Bezdězem nezasahuje, problémem jsou peníze pro zaměstnance i na výuku

Když jsem si v červenci sjednával schůzku se starostou Bělé pod Bezdězem panem Milanem Lomozem, netušil jsem, jak se za necelé dva měsíce situace s problematikou migrace vyhrotí. Jelikož Jezová u Bělé pod Bezdězem, kde se nachází zadržovací tábor pro uprchlíky, leží těsně u hranic mého volebního obvodu, vnímal jsem jako svou povinnost navštívit starostu a pohovořit s ním o potřebách města, o tom, jak přítomnost uprchlíků vnímají místní obyvatelé, případně, co samosprávu a místní obyvatele trápí.

Situace je podle slov starosty naštěstí již nyní stabilizovaná. Emoce v Bělé už pominuly. A když plály, rozdělovaly lidi na dva tábory: jedni, kteří se báli, například jít do lesa, a druzí, kteří tvrdili, nebýt médií, nevěděl bych, že se něco děje.

Jelikož je Jezová zadržovacím zařízením obehnaným plotem a s ostrahou, běženci se do města prakticky nedostanou. Když už je propustí, rychle spěchají do Německa. Do života města se dění v Jezové téměř nepromítá.

Spolupráce starosty s vedením tábora, dle jejich vyjádření, funguje bezproblémově, stejně jako komunikace s krajem a ministerstvem vnitra. Ministerstvo dle starosty Lomoze reaguje promptně, uvědomuje si problém, který se může nakumulovat. Od kraje má město přislíbeny finance, za které by pořídilo kamery, aby se občané cítili bezpečněji.

Přesto se najdou věci, které jeho a vedoucího střediska v Jezové, Viliama Andrássyho, pálí.

Například finance na zajištění výuky pro děti běženců. Když byly v Jezové dvě, tři děti, jezdily do místní školy. Nyní, když jich je několikanásobně víc, fungují třídy v Jezové a učitelky do tábora dojíždějí. Komunikace probíhá v angličtině, ale děti se učí i česká slova, tvoří s pracovními listy.

Jenže ředitel školy v Bělé musí krajskému úřadu dopředu oznámit, kolik peněz bude na výuku v Jezové potřebovat. A to se těžko odhaduje.

Druhá věc je nedostatek zaměstnanců v táboře a obsazení některých pozic. Jednak jsou na ně kladeny vysoké požadavky: musí mít vysokoškolské vzdělání, speciální kvalifikaci v sociální sféře a vysokou psychickou odolnost; za to však nejsou tabulkovými platy adekvátně ohodnoceni. Podmínkou je také řidičský průkaz. Zaměstnanci musí dojíždět za prací autem, neboť jiné dopravní spojení do tábora neexistuje. Příjemné pracovní prostředí v lese je nicotnou satisfakcí.

K tématu:

Nová kancelář v Chorušicích a setkání se starosty Mělnicka

Ve středu 8. července jsem navštívil Chorušice na Mělnicku, abych se zde setkal se starostou Chorušic Martinem Bauerem a starostou Mšena Ing. Martinem Machem.

Od začátku října začne v Chorušicích fungovat moje další senátorská kancelář, a to vždy jednou za 2 měsíce ve středu od 14:00 hodin. Jsem si vědom, že můj senátní obvod je natolik rozsáhlý, že kancelář v Okrouhlé a v České Lípě nepokrývá potřeby občanů, kteří by měli zájem se se mnou sejít.

Dále bych chtěl, aby kancelář sloužila k setkávání se starosty z mého volebního obvodu, abychom mohli diskutovat jejich problémy a mohl jsem jim být jako senátor nápomocný. To je jedna ze stěžejních záležitostí, na níž jsme se domluvili.

Se mšenským starostou Machkem jsme rovněž oživili otázku železnice Mělník – Mšeno. Oba starostové si postěžovali na katastrofální stav místních silnic. U obou problematik jsme si společně stanovili další postup a pomohu je místním řešit. Pro aktuální informace sledujte můj web a Facebook.

Mohlo by vás zajímat k tématu:

Foto: www.mapy.cz

Na Mělnicko jako senátor nezapomínám

Do mého volebního obvodu číslo 36 spadá kromě převažujícího Českolipska, části Libereckého kraje, také šestadvacet obcí na Mělnicku ve Středočeském kraji. Před volbami jsem slíbil, že chci Mělnicko pravidelně navštěvovat.
„Vím o problémech, které lidi na Mělnicku trápí. Jako senátor se proto budu snažit otevírat jim dveře, které by jim jinak zůstaly zavřené, aby se o jejich potížích mohlo diskutovat a vyvinout tak určitý tlak na ministry a další odpovědné osoby,“ citoval Jiřího Voseckého poma volbách Mělnický deník s tím, že senátor doufá, že bude v jeho silách se alespoň jednou ročně zúčastnit zasedání svazků obcí.

Od svého zvolení do funkce senátora jsem Mělnicko navštívit již čtyřikrát.

Nejdříve jsem navštívil starostu Mšena Ing. Martina Macha, se kterým jsem diskutoval problémy ohledně dopravní obslužnosti, z naší diskuze vyplynulo, že největší problém mají se železniční dopravou a ohledně tohoto problému vznikla i petice na záchranu železnice do Mšena. Pan starosta mě požádal o pomoc. Následně jsme spolu navštívili vrcholné představitele silničních a dopravních cest, kde jsme předali petici občanů a informovali je o nutnosti zachování a rekonstrukce této trasy pro další využití pro průmyslové podniky.
V nedávné době jsem se byl v Mšeně podívat, staré koleje a pražce jsou nyní demontovány, samotná rekonstrukce trati by měla začít po zhotovení projektové dokumentace. Otevření trati je plánováno na konec tohoto roku.

V dubnu (23. 4.) jsem se zde spolu s kolegyní senátorkou Ing. Veronikou Vrecionovou účastnil pietního vzpomínkového aktu k uctění památky padlých členů partyzánské skupiny Národní mstitel v Zahájí. Při té příležitosti jsem se v Chorušicích na Mělnicku setkal se starosty Sdružení obcí Kokořínska, města Mšena a obce Byšice (Fotogalerie Setkání se starosty obcí Kokořínska).
Společně jsme debatovali o tom, co jednotlivé starosty trápí a s čím by potřebovali pomoci, také jsem byl informován o průběhu zmiňované rekonstrukce železničního koridoru.

Další má návštěva obcí na Mělnicku byla spojena s uctěním památky konce 2. světové války v Byšicích, a to opět společně se senátorkou Vrecionovou. Také při této příležitosti jsem využil možnosti hovořit s místními o tom, co je trápí.

V Mělnickém deníku rovněž po vyhraných senátních volbách zaznělo: „Rád bych zhruba jednou za čtrnáct dní v některé z obcí, které spadají do mé působnosti, otevřel detašované pracoviště mé senátorské kanceláře,“ vysvětlil. „Zhruba dvě hodiny bychom tam pak buď já, nebo moje asistentka, přijímali podněty od občanů.“
V této souvislosti zamýšlím otevřít kancelář v Chorušicích na Mělnicku. S panem starostou Chorušic Martinem Bauerem jednám a nejpozději v září by kancelář měla fungovat. Kancelář v budově obecního úřadu bude zprvu otevřena jednou za měsíc, v případě velkého zájmu budu ovšem uvažovat o četnějším provozu.“

Jak mě můžete kontaktovat

Kancelář senátora Jiřího Voseckého

e-mail: info@jirivosecky.cz
telefon: 731 160 891
všední dny od 9:00 do 17:00 hodin

Kancelář Česká Lípa

každé sudé pondělí od 14:00 do 16:00 hodin

Kancelář Okrouhlá

každé úterý od 13:00 do 14:00
každou středu od 13:00 do 15:00
kancelář se nachází v budově Obecního úřadu Okrouhlá 36

Schůzky mimo uvedené časy po domluvě na čísle kanceláře senátora

Kde se se mnou můžete setkat, najdete také v mém Kalendáři

Hlasujte v anketě Osobnost Libereckého kraje

S novým počinem přichází do Libereckého kraje vydavatelství Metropol. Cílem nultého ročníku projektu Osobnost Libereckého kraje je ocenit práci lidí, kteří dávají svůj um, síly a zkušenosti rozvoji regionu a posilují jeho dobré jméno v doma i v zahraničí. Jde o čtenářskou anketu, v každé z pěti vyhlášených kategorií je na anketním lístku pět laureátů. Hlasovat lze do 15. května na www.osobnostlibereckehokraje.cz.

Nominoval jsem

Kategorie veřejná správa včetně zdravotnictví, školství a sociálních věcí

LackoMgr. Ivan Lacko za celoživotní přínos pro školství a rozvoj města Nový Bor a regionu Novoborsko.

Od roku 1959 působil jako pedagog na novoborské jedenáctiletce (dnes Základní škola, Nový Bor, náměstí Míru). Žáci si ho pamatují jako spravedlivého učitele matematiky a tělesné výchovy. Jako všestranný sportovec patřil k zakladatelům tradice Novoborských olympiád, mnoho žáků tak přivedl ke sportu. Učitelé ho oceňovali jako výborného kolegu.

V roce 1990 se Ivan Lacko stal prvním porevolučním ředitelem této školy, v roce 1994 byl zvolen místostarostou města Nový Bor. Od roku 1998 do roku 2004 působil ve funkci starosty města. Kromě jiného se významně zasloužil o systematickou podporu občanských a sociálních služeb, kdy započal s výstavbou domů s pečovatelskou službou.

Za své zásluhy se v roce 2013 stal držitelem Ceny Ď za město Nový Bor.

Kategorie dobrý skutek

pivonkaMiroslav Pivoňka je od svého dětství členem Sboru dobrovolných hasičů v Chrastavě. Jako dospělý se stal členem zásahové jednotky a od roku 1986 jejím velitelem. Věnoval své práci veškerý
volný čas, víkendy, svátky.

Mnohokráte se uvolňoval i ze zaměstnání, jen aby splnil své hasičské povinnosti. Pod jeho vedením prošli prakticky všichni současní chrastavští hasiči, kterým předal nejen své zkušenosti a svůj um, ale především lásku k hasičskému řemeslu. Často jednal i se svými nadřízenými na okresní či krajské úrovni. A také se zástupci města. A tak dokázal vyjednat vše potřebné. Pro Chrastavany se dávno stal živoucí legendou.

Po téměř 30 letech z vlastní vůle skončil jako velitel zásahové jednotky, ale je nadále jejím členem (Vyjádření SDH Chrastava k Miroslavu Pivoňkovi). Plně se nadále věnuje své lásce – Muzeu hasičské techniky, jehož je nejen zakladatelem, ale od počátku do současnosti i jeho správcem.

Byl jsem nominován

Do ankety Osobnost Libereckého kraje jsem byl k mému překvapení nominován také já. Za nominaci dotyčnému neznámému velice děkuji a jeho kroku si vážím!

Kategorie veřejná správa včetně zdravotnictví, školství a sociálních věcí

Jiří Vosecký, český politik a bývalý sklář, v letech 2008 až 2014 místopředseda hnutí Starostové pro Liberecký kraj, od října 2014 senátor za obvod č. 36 – Česká Lípa. V letech 1996 – 2014 starosta obce Okrouhlá, kde se dobře žije.

Celý článek v Metropol