Designation:

starosta obce Prysk

Jan Sviták

Za lidi by měly mluvit činy a ne plamenné projevy a prázdná slova. Je málo lidí, u kterých se vám místo spousty slibů a dlouhých debat o nereálných plánech dostane přímé pomoci a konkrétních dokončených projektů a záměrů. Pokud hledáte člověka, u kterého tomu tak bezezbytku je, obraťte se na pana Voseckého.