jvosecky_portret_340x400px

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova

Jednou z mých priorit je pomoci zvýšit objem čerpání finančních prostředků z EU v novém plánovacím období do roku 2020 se zaměřením na investice do infrastruktury a turistického ruchu. K tomu bych chtěl využít svých zkušeností s tvorbou a realizací projektů v rámci obce Okrouhlá i Svazku obcí Novoborska.

Podvýbor pro dopravu a energetiku Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

S podporou rozvoje turistického ruchu úzce souvisí i ochrana krajiny před nezvratnými změnami a zásahy, jako je stavba vysokého napětí 110 kV chráněnou krajinnou oblastí Lužické hory. Chci pokračovat ve více než desetileté aktivitě ve spolupráci s místními samosprávami, občanskými iniciativami a odborníky na téma energetické koncepce a to nejen v oblasti Novoborska, kam mé úsilí o záchranu krajiny směřovalo dosud, ale v rámci celého volebního okrsku 36.

S touto problematikou energetické koncepce a rozvoje regionu úzce souvisí i zlepšení dopravní situace na silnicích II/262, I/9 a I/13. Přetíženost silnic na Českolipsku, ohrožuje obyvatele všech dotčených obcí. Proto je třeba řešit problém komplexně, což přesahuje kompetence jednotlivých obcí.

Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku

Ve zdravotnictví je nutné v dohledné době řešit mnoho palčivých problémů, které jako komunální politik vidím z jiného úhlu než člověk, který má v oboru letitou praxi. V této oblasti se chci zaměřit na dostupnost lékařské péče, jasné vymezení poskytovaných standardů hrazených státem.