Rozsvítili jsme dominantu Okrouhlé, aby se vědělo o autismu

Připojil jsem se k akci Česko svítí modře, která si klade za cíl zvýšit povědomí veřejnosti o problematice autismu a vyjádřit podporu lidem s poruchami autistického spektra (PAS) a jejich blízkým. Více o akci si můžete přečíst v článku Podporuji akci Česko svítí modře na zvýšení povědomí o autismu. Stěžejní část akce byla směřována k 2. dubnu, což je OSN stanovený Světový den Světový den zvýšení povědomí o autismu.

  • V průběhu dne jsem měl na sobě modrou košili: modrá barva je totiž symbolem komunikace – jedné ze tří oblastí, které jsou pro osoby s poruchou autistického spektra problematické a pro vzájemné porozumění zcela zásadní.
  • Týž den se uskutečnilo v mé senátorské kanceláři na OU Okrouhlá ocenění Ženy regionu paní Evy Barkmanové, jsem rád, že i ona a také moji asistenti se k akci připojili tím, že na sobě měli modrý prvek oblečení. Eva Barkmanová se stala Ženou regionu za Liberecký kraj.
  • Hlavní část podpory jsme realizovali večer, kdy jsme na návsi v Okrouhlé, před obecním úřadem, modře nasvítili její dominantu – velký kámen, středobod místního geoparku.
  • O akci jsem informoval na svém profilu na sociálních sítích.
  • O problematice autismu a životních podmínkách dotyčných, bych rád vyvolal diskuzi na schůzi Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož jsem členem, na půdě Senátu.

Foto: Vojtěch Marvan, archiv JV a turistika.cz

Podporuji akci Česko svítí modře na zvýšení povědomí o autismu

Připojuji se k akci Česko svítí modře 2. dubna! Jak konkrétně akci podpořím, si ale zatím ponechám jako překvapení, jedno je jisté, těch kroků bude víc.

Každopádně bych byl rád, aby moje snahy neskončily několika malými skutky v jeden den (2. dubna). O problematice autismu a životních podmínkách dotyčných bych rád vyvolal diskuzi na schůzi Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku v Senátu PČR a otázkou autismu se chci zabývat i do budoucna.

Česko svítí modře je osvětová kampaň platformy Naděje pro Autismus, jejímž cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o problematice autismu a vyjádřit podporu lidem s poruchami autistického spektra (PAS) a jejich blízkým. Kampaň startuje 2. dubna ne náhodou, jde o Světový den zvýšení povědomí o autismu stanovený OSN, a potrvá až do konce měsíce.

Ani modrá barva nebyla vybrána náhodně. Je symbolem komunikace – jedné ze tří oblastí, které jsou pro osoby s PAS problematické a pro vzájemné porozumění zcela zásadní.

Podporu kampani a lidem s PAS může vyjádřit každý z vás: modrým laděním oblečení nebo jeho doplňku, účastí na některé z akcí, nasvícením objektu na modro.

Informace o kampani, inspiraci k zapojení a registraci programu naleznete na portále platformy Naděje pro Autismus – www.nadejeproautismus.cz.

Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Laicky řečeno autistické dítě má v mozku vše špatně propojeno. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Má svůj svět. Duševní vývoj dítěte je kvůli tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Autismus doprovází specifické vzorce chování.

Vázne napodobování a řeč. Děti vypadají, že neslyší a nereagují na své jméno. Když něčemu nerozumí, reagují afektem a křikem. Jsou stresovány naším světem a bojí se ho. Pro ostatní působí dojmem nevychovaných a rozmazlených dětí. Prakticky se ale rozmazlit nedají, protože vlastně o žádné dárky nestojí.

Většina problémů, se kterými rodiny s dětmi s PAS a dospělé osoby s PAS žijí, vychází z neinformovanosti veřejnosti. Bohužel jak z laické, tak často i z odborné. Podle odhadů žije v České republice na 100 tisíc osob s PAS. Autismus však neovlivňuje život jedné osoby, ale celé rodiny, ve které osoba s PAS žije. S odsuzováním okolí, s neochotou úřadů, s neadekvátní zdravotní a sociální péčí, se sociální izolací, s nezájmem těch, kteří by zájem mít měli, se tedy potýká až půl milionu obyvatel naší země. Možná i více.

Zvyšováním povědomí o autismu a větší informovaností široké veřejnosti můžeme těmto dětem pomoci k lepšímu životu a jejich budoucímu uplatnění. A to za trochu námahy přece stojí.

Česko svítí modře

S využitím zdroje: Česko svítí modře
Ilustrační obrázek: www.freeimages.com