Designation:

místopředsedkyně ČSÚ

Ing. Eva Bartoňová

Znám pana starostu Voseckého mnoho let. Vážím si ho za to, s jakou intenzitou pracuje pro rozvoj obce Okrouhlá, která se i díky němu proměnila od roku 1989 k nepoznání. Jsem přesvědčena, že úspěšné komunální politiky potřebuje naše republika i ve vrcholové politice. Proto Jiřího Voseckého na jeho cestě do Senátu podporuji.