Mé priority:

Více pracovních míst

Podpořím schválení změn zákonů k zavedení veřejné služby a ubytovávání sociálně slabých. Budu iniciovat změny zákonů na podporu lidí, kteří pracují, nikoliv těch, kdo ze systému odčerpávají dávky.

Podpora cestovního ruchu

Je třeba změnit právní předpisy pro kontrolu využití dotací. Jsem pro zvýšení objemu čerpání financí z Evropské unie pro investice do infrastruktury a turistického ruchu.

Budování obchvatu

Budu usilovat o zlepšení kvality života lidí žijících kolem nevyhovujících komunikací. S tím souvisí stavba koridoru Liberec – Děčín, Děčín – Česká Lípa – Mladá Boleslav.

CHKO Lužické hory

Prosazuji šetrnější stavbu vysokého napětí přes CHKO Lužické hory tak, aby nedošlo k poškození krajinného rázu Lužických hor a likvidaci pomalu a slibně se rozvíjejícího cestovního ruchu.

Stop těžbě

Odmítám těžbu uranu a kamene a devastaci kopce Tlustec. Oba tyto kroky by měly negativní dopad na krajinu i život obyvatel v okolí.

Novinky:

V sobotu 13. října 2018 od 9. hod. se ve sportovní hale v Novém Boru se konal pátý ročník mažoretkové soutěže „O skleněnou hůlku“
Na pozvání Novoborských mažoretek jsem přijmul pozvání do poroty hostů, která měla nelehkou úlohu - rozhodnout o nejlepším týmu v každé věkové kategorii a zároveň udělit putovní pohár absolutnímu vítězi soutěže.

Upřímně musím říci, že to byl úkol složitý, protože každý tým by zasloužil za předvedené výkony být první.
... See MoreSee Less

Zobrazit na Facebooku
Zobrazit na Facebooku

Vzpomínka na hasičskou fontánu k 100 let naší republiky

Oslavy stého výročí vzniku naší republiky nemohly proběhnout bez účasti hasičů a dalších složek IZS.
V sobotu 2. června 2018 v centru hlavního města uspořádal Spolek hasičské fontány a Hasičský záchranný sbor ČR jedinečnou vodní a světelnou show - Hasičskou fontánu Praha 2018.

Na obou březích Vltavy stálo tehdy 1055 hasičů, nataženo bylo přes 7 kilometrů hadic a 2 kilometry elektrických a ovládacích kabelů.

Vodní produkci zahájila česká stání hymna, po níž následovala část symfonické básně Vltava Bedřicha Smetany s ohňostrojem. Závěr pak patřil Slovanským tancům Antonína Dvořáka a děkovnému potlesku tisíců diváků.

Všem, kteří neměli možnost vidět tuto dech beroucí akci na živo, a také těm, kteří si chtějí nádherné okamžiku znovu připomenout, nabízí Česká televize tyto pořady:

Dne 27. října 2018 v 14:05 na programu ČT2 bude odvysílán 27 minutový dokument o vzniku, přípravách a realizaci velkolepé společné akce profesionálních a dobrovolných hasičů. www.ceskatelevize.cz/porady/12116361082-hasicska-fontana-praha-2018/21856226281

O den později, 28. října 2018 ve 22:40, bude na programu ČT ART odvysílán již samotný 17 minutový záznam unikátní show. www.ceskatelevize.cz/porady/12474837600-hasicska-fontana-ke-stemu-vyroci-statnosti/21856222002/
... See MoreSee Less

Zobrazit na Facebooku

Z dnešního schůze SenátuSchůze Senátu je v plném proudu. Členové horní komory mimo jiné podpořili petici za kvalitní podmínky pro vzdělávání. A požadují, aby byly vytvořeny podmínky pro to, aby učitelé měli od roku 2020 plat ve výši nejméně 130 procent průměrné mzdy. Více k dnešnímu programu schůze ➡️ bit.ly/2A6n3SZ. ... See MoreSee Less

Zobrazit na Facebooku