Mé priority:

Více pracovních míst

Podpořím schválení změn zákonů k zavedení veřejné služby a ubytovávání sociálně slabých. Budu iniciovat změny zákonů na podporu lidí, kteří pracují, nikoliv těch, kdo ze systému odčerpávají dávky.

Podpora cestovního ruchu

Je třeba změnit právní předpisy pro kontrolu využití dotací. Jsem pro zvýšení objemu čerpání financí z Evropské unie pro investice do infrastruktury a turistického ruchu.

Budování obchvatu

Budu usilovat o zlepšení kvality života lidí žijících kolem nevyhovujících komunikací. S tím souvisí stavba koridoru Liberec – Děčín, Děčín – Česká Lípa – Mladá Boleslav.

CHKO Lužické hory

Prosazuji šetrnější stavbu vysokého napětí přes CHKO Lužické hory tak, aby nedošlo k poškození krajinného rázu Lužických hor a likvidaci pomalu a slibně se rozvíjejícího cestovního ruchu.

Stop těžbě

Odmítám těžbu uranu a kamene a devastaci kopce Tlustec. Oba tyto kroky by měly negativní dopad na krajinu i život obyvatel v okolí.

Novinky:

V Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. proběhne 29. ČERVNA 2019 OD 8 DO 18 HODIN výměna vysokonapěťového vypínače v trafostanici nemocnice.
PROVOZ NEMOCNICE BUDE ZÁSADNĚ OMEZEN.DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. tímto informuje širokou veřejnost, že dne 29. ČERVNA 2019 OD 8 DO 18 HODIN proběhne výměna vysokonapěťového vypínače v trafostanici nemocnice vyvolaná jeho havarijním stavem. V průběhu přerušení dodávky elektrické energie bude PROVOZ NEMOCNICE ZÁSADNĚ OMEZEN.
Žádáme proto pacienty, aby s ohledem na nutnost omezit poskytovanou zdravotní péči v tento den v maximální možné míře využili služeb ostatních zdravotnických zařízení v regionu.
V této souvislosti platí stejné doporučení i pro poskytování pohotovostní služby pro dospělé a děti.
Rovněž žádáme návštěvníky, aby v tento den nemocnici nenavštěvovali.
Za omezení provozu se nemocnice všem omlouvá.
Děkujeme za pochopení.
... See MoreSee Less

Zobrazit na Facebooku

V dnešní den vzpomínáme na generála Zahálku, který zemřel jako hrdina. Při výsleších nikoho neudal, gestapu nic neřekl.
Čest jeho památce.
Nikdy nezapomeneme.Ve stínu kulatého výročí popravy generála Píky nelze zapomínat i na 77 let, které dnes uplynou od popravy divizního generála Otakara Zahálky.

Divizní generál Otakar Zahálka, ruský legionář, pedagog, poslední velitel Vojenské akademie v Hranicích na Moravě před nacistickou okupací byl spoluzakladatelem a velitelem odbojové organizace Obrana národa na Moravě. Byl zatčen Gestapem a po atentátu na zastupujícího říšského protektora Heydricha v období druhého stanného práva 20. června 1942 odsouzen k trestu smrti. O den později, 21. června 1942 ve 13:05, padl pod salvou popravčí čety na nádvoří věznice v Kounicových kolejích v Brně. Při výsleších nikoho neudal a nezradil. Zemřel hrdinskou smrtí, věrný republice a demokratickým ideálům.
Čest jeho památce.

Za vzpomínku děkujeme rodině generála Zahálky.

www.youtube.com/watch?v=OKunIMlj9v8&fbclid=IwAR3mQTyDoXSQjcXVI2QHGFUYmoUE2TlHrQzWqaGKkLXsp6ZL4k9z...
... See MoreSee Less

Zobrazit na Facebooku

Ty šmejde, který jsi vyhodil barely s nějakým svinstvem u nás v Okrouhlé, boj se. Protože dříve, nebo později se zjistí, že jsi to byl ty! Stejně tak jak se zjistilo, kdo nám minulý rok překopal přítok do požární nádrže a pravidelně kradl trubky. Je to jen otázka času, ale ty teď budeš mít špatný spaní, protože nikdy nevíš, kdy ti u dveří zazvoní policie, protože tohle budeš mít fakt drahý!!NEZNÁMÉ BARELY V POTOCE
Na slepé spojovací cestě budoucího obchvatu České Lípy byly dnes nalezeny barely s neznámou chemikálií. Na místo se sjely složkami IZS - Hasiči Nový Bor a PČR Nový Bor, dále vyjela jednotka HZS Česká Lípa a HZS Liberec - první výjezd a chemický kontejner.
... See MoreSee Less

Zobrazit na Facebooku