Mé priority:

Více pracovních míst

Podpořím schválení změn zákonů k zavedení veřejné služby a ubytovávání sociálně slabých. Budu iniciovat změny zákonů na podporu lidí, kteří pracují, nikoliv těch, kdo ze systému odčerpávají dávky.

Podpora cestovního ruchu

Je třeba změnit právní předpisy pro kontrolu využití dotací. Jsem pro zvýšení objemu čerpání financí z Evropské unie pro investice do infrastruktury a turistického ruchu.

Budování obchvatu

Budu usilovat o zlepšení kvality života lidí žijících kolem nevyhovujících komunikací. S tím souvisí stavba koridoru Liberec – Děčín, Děčín – Česká Lípa – Mladá Boleslav.

CHKO Lužické hory

Prosazuji šetrnější stavbu vysokého napětí přes CHKO Lužické hory tak, aby nedošlo k poškození krajinného rázu Lužických hor a likvidaci pomalu a slibně se rozvíjejícího cestovního ruchu.

Stop těžbě

Odmítám těžbu uranu a kamene a devastaci kopce Tlustec. Oba tyto kroky by měly negativní dopad na krajinu i život obyvatel v okolí.

Novinky:

Poděkování hasičům v Senát Parlamentu ČR

Dnes jsem měl osobně možnost společně s předsedou Senátu Milanem Štěchem poděkovat velitelům jednotek hasičů za vytvoření červnové hasičské fontány.
Tuto velkolepou oslavu 100 let od založení naší republiky sledovali na březích a mostech Vltavy desetitisíce pražanů i turistů.
Všichni byli z neopakovatelného zážitku fascinováni.
Jsem velmi rád, že od samého počátku, kdy měla ještě hasičská fontána v Praze pouze slabé obrysy, jak vše bude vypadat, převzal nad ní svou osobní záštitu právě předseda Senátu pan Milan Štěch a vždy když jsem s ním za organizátory jednal, snažil se nám vyjít vstříc. Za to mu patří velké poděkování.Dnes jsme v Senátu přivítali bezmála dvě stovky hasičů, kteří v červnu letošního roku vytvořili k výročí sto let od vzniku Československa velkolepou hasičskou fontánu na Vltavě. Všem jsem poděkoval za jejich úsilí a především za potřebnou práci, kterou všichni profesionální i dobrovolní hasiči dennodenně vykonávají.
... See MoreSee Less

Zobrazit na Facebooku

Bílý Kostel nad Nisou a Krajské dožinky ... See MoreSee Less

Zobrazit na Facebooku