Mé priority:

Více pracovních míst

Podpořím schválení změn zákonů k zavedení veřejné služby a ubytovávání sociálně slabých. Budu iniciovat změny zákonů na podporu lidí, kteří pracují, nikoliv těch, kdo ze systému odčerpávají dávky.

Podpora cestovního ruchu

Je třeba změnit právní předpisy pro kontrolu využití dotací. Jsem pro zvýšení objemu čerpání financí z Evropské unie pro investice do infrastruktury a turistického ruchu.

Budování obchvatu

Budu usilovat o zlepšení kvality života lidí žijících kolem nevyhovujících komunikací. S tím souvisí stavba koridoru Liberec – Děčín, Děčín – Česká Lípa – Mladá Boleslav.

CHKO Lužické hory

Prosazuji šetrnější stavbu vysokého napětí přes CHKO Lužické hory tak, aby nedošlo k poškození krajinného rázu Lužických hor a likvidaci pomalu a slibně se rozvíjejícího cestovního ruchu.

Stop těžbě

Odmítám těžbu uranu a kamene a devastaci kopce Tlustec. Oba tyto kroky by měly negativní dopad na krajinu i život obyvatel v okolí.

Novinky:

Výjezdní zasedání Komise pro rozvoj venkova
Středu a čtvrtek v tomto týdnu trávím s kolegy z Komise pro rozvoj venkova v Brně, kde se koná výstava Regiontour 2019.
... See MoreSee Less

Zobrazit na Facebooku

Libuše volá Londýn

Před 77 lety se Jiřímu Potůčkovi podařilo pomocí radiostanice Libuše navázat spojení s Anglií.
Libuše byla rádiová vysílací stanice použitá během druhé světové války českým odbojem

Do Protektorátu Čechy a Morava zařízení ze Spojeného království dopravil 29. prosince 1941 letoun, jenž spolu s ní přepravoval také příslušníky parašutistických skupin Anthropoid, Silver A a Silver B.
O vysílačku se starali členové skupiny Silver A, předně její radista Jiří Potůček. První radiové spojení provedl 15. ledna 1942 ze svého úkrytu v kamenolomu Hluboká u Ležáků.

Potůček vysílal z podkroví objektu strojovny, který však byl malý, takže zde musel během vysílání ležet. Následně se z důvodu, aby se předešlo prozrazení, vysílačka stěhovala postupně do rybářské výzkumné stanice v sádkách u Lázní Bohdaneč, dále zpět do Ležáků, tentokrát však do zdejšího mlýna, a následně do školy na Bohdašíně. V polovině června 1942 se Potůček s přístrojem přesunul k sedlákovi Antonínu Burdychovi do Končin u BohdašínaUnavený Jiří Potůček má za sebou další nekonečnou noc ve strojovně lomu Hluboká.

(Robin Clifford Bennett)
... See MoreSee Less

Zobrazit na Facebooku

Kolega senátor a kamarád Michael Canov obdržel minulý týden od Sdružení místních samospráv České republiky cenu Počin roku 2018.
Michalovi moc gratuluji k tomuto ocenění a mám z této ceny dvojnásobnou radost.

Ta první radost je, že cenu získal člověk, který si cenu opravdu zaslouží.
A druhá radost je ta, je krásné ceny pro Sdružení místních samospráv ČR vyrobili skláři z Novoborska.
Od té doby, co jsem senátorem se mi podařilo propojit mnoho organizací s našimi skláři, pro které je výroba takových ocenění prestižní záležitostí.Vyhlásili jsme Počin roku 2018! Kdo se loni zasloužil o to, aby se samosprávám lépe dýchalo? A kdo má naopak na svědomí největší přešlapy? Dočtete se zde: www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1822-sms-cr-vyhlasilo-pocin-roku-a-preslap-roku-2018

Věra Kovářová Železná, Michael Canov, Stanislav Polčák, Radim Sršeň a František Bartoš, starosta Poříčí u Litomyšle
... See MoreSee Less

Zobrazit na Facebooku