top of page

KDO ZA MNOU STOJÍ

Moji podporovatelé

Velmi mě těší, že za mnou při mé obhajobě postu senátora v roce 2020 stála řada starostů a komunálních politiků obcí Českolipska, celé organizace či sdružení i jednotlivci. Moc si jejich podpory vážím a doufám, že jejich důvěru nezklamu ani nadále, stejně jako nepromarním důvěru voličů. Děkuji Vám!

Image-empty-state.png

Bc. František Kučera

bývalý starosta Kamenického Šenova

Jiřího Voseckého, který byl dlouholetý starostou Okrouhlé, znám mnoho let. Byl to vlastně on, kdo mě učil být starostou. Jiří prokázal, že jeho hlas v Senátu nezanikne a i v Praze se stará o náš region. Vždy jde rovnou k věci s cílem najít řešení. Jeho podpora sklářské školy v Kamenickém Šenově je již legendární a bez něj už bychom na školu pouze vzpomínali.

Image-empty-state.png

Bc. Marcela Novotná

starostka Nového Oldřichova

Moje podpora Jiřího Voseckého do Senátu je jasná. Jeho ohromná pracovitost, selský rozum, jistá politická diplomacie a přímost jsou mnoho let prověřené vlastnosti, které patří nejen do komunální politiky. Právě za Jiřím stojí zrealizování velkého množství smysluplných projektů, které jsou chloubou nejedné obce a mají nadregionální význam. U nás v obci se například jedná o rekonstrukci starého chátrajícího kulturního domu, který se přeměnil v důstojné Centrum pro vzdělávání a kulturu. Podpora hasičů a obměna jejich zastaralého vozového parku je pro pana senátora Voseckého srdeční záležitostí. Pod jeho taktovkou se také uskutečnila pověstná světelná hasičská fontána v Praze, která se zrodila u našich hasičů v Novém Oldřichově, a pan senátor ji povýšil na celorepublikový fenomén. Bylo by možné psát a uvádět další a další příklady jeho práce a pomoci. Je to člověk se srdcem na správném místě. Máte problém, zvednete telefon, zavoláte a vždy se můžete spolehnout na jeho pomoc. A to nejen v oblasti politiky. Troufnu si závěrem familiérně uvést, že to je prostě náš Vosa, který má od nás plnou podporu do voleb, které se uskuteční v říjnu do Senátu.

Image-empty-state.png

Eva Barkmanová

Předsedkyně českolipské Vesny a Žena regionu

Děkuji senátoru Jiřímu Voseckému za dosavadní spolupráci s českolipskou Vesnou. Byl jste přítomen a podpořil všechny naše akce pro veřejnost. Největší pomoc byla při zajištění a úhradě autobusů při dvoudenní preventivní akci „Každý svého zdraví strůjcem“. Autobusy přivezly žáky základních škol z Nového Boru a Zákup, a ti se seznámili s interaktivní výstavou a také předvedli kulturní program. Díky Vám jsme jako město byli v počtu návštěvníků a kulturnímu programu vyhodnoceni jako nejlepší. V době, kdy jsme měli špatnou finanční situaci, jste nás 2 roky finančně podporoval. A my jsme mohli ve vile Hrdlička uspořádat pro obyvatele preventivní akce za přítomnosti odborníků z řad lékařů. Ceníme si toho, že letos na jaře, když začala koronavirová omezení, byl jste jediný, kdo se zeptal, jestli naši členové nepotřebují nějakou pomoc a zásoboval nás dezinfekcí. Tím jste nás navedl na to, že můžeme i my pomáhat, a tak naše dvě členky začaly šít roušky ve velkém. Některé jsme nabídly sociálním službám ve městě, další jste dal vy tam, kde je potřebovali. Každoročně podporujete vy i vaše rodina Český den proti rakovině.
Osobně děkuji za zážitek, který jsem měla při zvolení Ženou regionu, na kterou jste mne navrhnul. Přejeme Vám hlavně pevné zdraví do dalších let a těšíme se na další spolupráci po Vašem znovuzvolení do Senátu.

Image-empty-state.png

František Chadima

starosta Krompachu

Chtěl bych Vám za naši obec vyjádřit plnou podporu k obhajobě senátorského postu, protože si myslím, že jste v tomto volebním období v Senátu PČR mnoho vykonal a ta práce je za Vámi vidět. Ve vašem senátním obvodě jste nezahálel a kde Vás bylo potřeba, tam jste jednal a makal. Máte přesně pravdu, jste politikem, a to znamená být tady pro lidi. V tom vidím přínos pro naše obce, ve kterých podporujete starosty a nutíte je pracovat ve stejném módu jako Vy. Velmi patrná je Vaše podpora jednotek dobrovolných hasičů, kdy jejich zřizovatelem jsou právě obce, které na ně vydávají nemalé prostředky, a právě Vy jste byl schopen zajistit materiální a technickou podporu, což se v současné době přímo týká i naší krompašské jednotky dobrovolných hasičů, která získala novou hasičskou cisternu. Chtěl bych také připomenout Vaši angažovanost při obnově pomníku Tomáše Garrigue Masaryka v Krompachu v roce 2017 v návaznosti na 100leté výročí vzniku ČSR v roce 2018. Připojuji také poděkování, že se mohla naše Jednotka JSDH Krompach aktivně zúčastnit Hasičské fontány Praha 2018. Vaši práci jsem velice ocenil v letošní koronavirové krizi, kdy jste při nedostatku dezinfekce, rukavic a roušek, dokázal tyto ochranné pomůcky obstarat a následně zajistit jejich distribuci přes nás starosty potřebným. Mohl bych dále pokračovat ve výčtu užitečnosti Vaší senátorské práce, ale za naši obec můžeme říci, že jste senátor na správném místě, proto podporujeme Vaši obhajobu postu senátora za Českolipsko v podzimních volbách.

Image-empty-state.png

František Kaiser

bývalý starosta Mimoně

S Jiřím Voseckým jsem se po dobu mého působení na úřadě setkal nesčetně krát na různých jednání. Nikdy nestál v koutě a vždy měl, jak se lidové říká, ten správný tah na branku. A to je ta výhoda těch, kteří prošli obecními nebo městskými zastupitelstvy. Proto jsem přesvědčený, že pokud obhájí post senátora, bude naše zájmy dál hájit jako doposud a jeho hlas bude slyšet.

Image-empty-state.png

Gustav Pilz

starosta Svojkova

Pana Jiřího Voseckého znám již řadu let. Vždy se snažil obcím pomáhat. Má velký podíl na úspěšném fungování našeho svazku obcí Novoborska, který zakládal a byl dlouholeté předseda. Letos velmi aktivně pomáhal obcím při řešení problémů s Covidem. Dokázal zajistit desítky tisíc litrů dezinfekce a ochranných pomůcek. Chová se a pracuje podle kréda: „Člověk má žít a pracovat tak, aby zanechal pozitivní stopu v krajině a v mysli lidí“. Proto má moji podporu a hlav ve volbách do Senátu 2. a 3. října.

Image-empty-state.png

Hedvika Zimmermanová

ředitelka Diakonie a misie CČSH

Jiřího si vážím nejen pro jeho upřímnost, ale především pro to, že za jeho slovy následují činy. Ať je to pomoc po povodních v roce 2010 nebo při přípravě a realizaci mezinárodních projektů. Pokaždé když vidím nová auta dobrovolných hasičů, tak si vzpomenu na všechna jednání, kde byl Jirka Vosecký hybnou silou a jako senátor zrealizoval věci, které si v regionu předsevzal, proto má opět můj hlas jistý. S Jiřím v podobě hurikánu myšlenek, názorů a úkolů jsem měla čest potkat se při přípravě i realizaci evropských projektů, díky jeho radám i nasazení se nám podařilo překonat fůru překážek, je dobré mít takový vítr v zádech...

Image-empty-state.png

Ing. David Rameš

starosta Cítova

Pan Jiří Vosecký je praktik se zdravým selským rozumem a nohama pevně na zemi. Neslibuje nemožné. Co řekne, to platí. Nemluví za něj prázdné fráze, nýbrž činy. Umí se bít za zájmy „svých“ obcí a měst a jejich občanů. Udělal pro ně opravdu mnoho. Nebojí se prosazovat svůj názor, i když je odlišný od ostatních. Je senátorem na svém místě a moc bych mu přál, aby jím zůstal i nadále.

Image-empty-state.png

Ing. Elena Maryšková

starostka Vysoké

Proč podporuji ve volbách senátora Jiřího Voseckého? Obec Vysoká byla přeřazena do volebního obvodu číslo 36 a tím se stalo, že jedním z kandidátů do Senátu ve volbách v roce 2020 je i pan Jiří Vosecký. S panem senátorem jsem se setkala před několika lety valné hromadě Sdružení obcí Kokořínska, která se konala na Lobči. Ještě před tím s ním mluvil bratr Šesták, dobrovolný hasič, který hledal podporu na výměnu naší hasičské Tatry, zaregistrované v roce 1966, za něco modernějšího. Pan senátor nám dal kontakt na HZS z Prahy. V době koronoviru přijel pan senátor do naší obce a přivezl nám roušky a pracovní rukavice, ale hlavně nás ubezpečil, že společně problém překonáme. Charakteristickým znakem pana senátora je rychlost – proto ta vosa ze Senátu, a protože já jsem také člověk, kterého pomalost a rozvláčnost rozčiluje, budu podporovat právě tento typ lidí. Pan Vosecký má různé životní zkušenosti, všeobecný přehled, zajímá se o dění kolem sebe a především naslouchají občanům. Problémy identifikují a co nejdříve hledají řešení.

Image-empty-state.png

Ing. Eva Burešová

starostka Doks

Zodpovědně hlásím, toto je můj kandidát na senátora“ Pana Voseckého jsem poznala v r. 2004, kdy jsem byla pár týdnů ve funkci projektové manažerky na Městském úřadě v Doksech. Byla to doba, kdy o dotacích z Evropské unie sem tam někdo slyšel, ale nikdo o nich moc nevěděl. Dostala jsem kdysi doporučení na p. Voseckého. Pan Vosecký mě ochotně „za ruku“ přivedl představit starostovi z německého Oybina a věnoval mi hodně času, rad a svých kontaktů k tomu, abych po 4 měsících v nově zřízené funkci na městě mohla vedení města představit první žádost o dotaci z fondů EU. Byla to vůbec první žádost a první dotace z fondů EU ve výši cca 12 mil. – oprava lávky přes zátoku Máchova jezera a přístupných cest. Dělal vše s takovou samozřejmostí, přesto, že konkuroval vlastním projektům a nikdy za to neočekával velké díky a veřejné chvály. Tenkrát jsem se divila a nechápala, proč nezkušené úřednici z města vzdáleného věnuje své rady, čas a hlavně kontakty. Už pár let to chápu. On je prostě takový! Pro někoho možná drsný a lidový, ale pro mě je to člověk na správném místě! Člověk, který komukoliv a kdykoliv nezištně a ochotně pomůže. Vždyť díky němu Doksy čerpaly vůbec první dotaci z fondů EU. Tím to ale neskončilo, pomáhal mi svými zkušenostmi a radami nejenom ve funkci projektové manažerky, ale také starostky. Stejně tak pomohl i dalším mým kolegům v regionu jako senátor za Českolipsko. Snad mi promine, ale „pan Vosecký je workoholik!“ A takových je v naší politické scéně sakra málo a proto on je pro mě jasnou volbou v obhajobě mandátu. Ví, co města a obce potřebují a ukázal, že to umí nejen prosadit, ale má i vize a ne sliby, je férový, otevřený a hlavně fakt pracovitý. A s čím v poslední době pomohl nám Doksákům? Krátce řečeno: s dotací na zámek. Bez něj bychom ji neměli.

Image-empty-state.png

Ing. Jan Sviták

starosta Prysku

Proč podporuji Jiřího Voseckého jako kandidáta do Senátu za politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj: Za lidi by měly mluvit činy a ne plamenné projevy a prázdná slova. Je málo lidí, u kterých se Vám místo spousty slibů a dlouhých debat o nereálných plánech dostane přímé pomoci a konkrétních dokončených projektů a záměrů. Pokud hledáte člověka, u kterého tomu tak bezezbytku je, tak se obraťte v Okrouhlé na pana Voseckého. Vždy pomůže, což znovu prokázal v době epidemie koronaviru. Měl jsem to štěstí, že jsem již před lety dostal možnost s ním spolupracovat. I to je důvod proč dnes ani vteřinu neváhám s vyslovením důvěry a jasné podpoře nejen přímo jeho osobě, ale i projektům, za kterými stojí a které osobně realizuje. Neslibuje nesmysly, pracuje a za dobu jeho působení v komunální politice je za ním vidět tolik práce, že by se za ni nemusel stydět ani celý aparát městského úřadu. Prostě člověk na pravém místě, u kterého se nemusíte bát zklamání a jasná volba pro náš region.

Image-empty-state.png

Ing. Jiří Formánek

starosta Bílého Kostela nad Nisou

Jiřího Voseckého znám řadu let a co ho znám, je neuvěřitelně akční. Nikdy nechodí kolem „horké kaše“ vždy míří přímo k věci a za svými názory si stojí. Ať už je to v Okrouhlé, na kraji, nebo v Senátu, všude dělá svoji práci dobře, a proto mu budu fandit i v těchto senátních volbách.

Image-empty-state.png

Ing. Kateřina Jonáková

starostka Svoru

Jirku znám zhruba 10 let. Po našem prvním setkání jsem byla trochu v rozpacích z jeho osobitého hlučného a neúprosného projevu. Po velmi krátké době mě přesvědčil, že je to jen zástěrka a ve skutečnosti je to člověk, který neváhá ostatním v rámci svých možností poskytnout jakoukoliv pomoc. Za rouškou "velké neodbytné vody" se skrývá člověk, který drží slovo, nepodrazí a hlavně má tzv. šestý smysl, kterým mnoho lidí neoplývá. Za svou dlouholetou politickou kariéru na komunální, krajské, senátní a přeshraniční úrovni, dokázal dotáhnout do zdárného konce spoustu projektů, které měly smysl a posunuly území Novoborska o velký krok dál. Jiřího si velice vážím a věřím, že i v dalším senátorském volebním období přispěje k pozitivnímu rozvoji nejen Novoborska.

Image-empty-state.png

Ing. Martin Mach

starosta Mšena

Senátor Jiří Vosecký nám v uplynulém volebním období na Kokořínsku významně pomáhal. Problémy regionu zná a snaží se je spolu s místními starosty řešit. Jen namátkou - pomohl s klíčovým obnovením železniční dráhy Mělník - Mšeno, rozjel úspěšnou spolupráci uměleckých škol v celém svém volebním obvodu, angažuje se při snahách vyřešit složitou dopravní situaci v Liběchově. Za jeho pomoc jsem mu vděčný a proto jej podporuji i v těchto volbách a přeji mu znovuzvolení!

Image-empty-state.png

Ing. Mgr. Vladimíra Zralíková

starostka Liběchova

Senátor Jiří Vosecký patří k lidem, kteří své působení v politice chápou skutečně jako veřejnou službu: je neustále v úzkém kontaktu s obcemi ve svém kraji, aktivně se zajímá o jejich problémy a pomáhá starostům řešit závažné otázky přesahující pole komunální politiky. Oceňuji především zaujetí, se kterým vstoupil do jednání o složité dopravní situaci ve Středočeském, Ústeckém a Libereckém kraji. Byl mi silnou oporou také ve vyřizování záležitostí v dnes tolik citlivé oblasti vodohospodářství. Zároveň je člověkem, který si najde čas i k tomu, aby svou osobní účastí podpořil občanské iniciativy a společenský život v obcích. To všechno jsou důvody, proč pana Jiřího Voseckého podporuji v jeho opětovné kandidatuře do Senátu Parlamentu České republiky.

Image-empty-state.png

Ing. Michael Canov

starosta Chrastavy a senátor

Při zrodu Senátu byly velmi nešťastně zvoleny volební okrsky. Doplatila na to celá oblast Chrastavska-Hrádecka, která nebyla zařazena do okrsku Liberec, kam historicky spadá, ale do okrsku Česká Lípa. Tento fakt způsobil sám o sobě odtrženost Chrastaváků od voleb do Senátu, neboť drtivou většinu kandidátů vůbec neznala a většina kandidátů v Chrastavě snad nikdy ani nebyla. Jsem rád, že Jiří Vosecký je prvním senátorem, který tuto odtrženost regionu Chrastavska–Hrádecka prolomil. Jiří je navíc člověk, za kterého se nebojím dát ruku do ohně. Znám se s ním jako se svým kolegou starostou a nyní společně zastupujeme Liberecký kraj ze 2/3 v Senátu PČR. V řadě záležitostí byl a je i mým o něco starším vzorem. Jiří Vosecký byl ve vedení obce Okrouhlé na Českolipsku prakticky od revoluce a od roku 1996 byl i jejím starostou. Mimo jiné je ovšem již léta aktivní i v Euroregionu Nisa, kde hájí obce celého regionu včetně Chrastavy. A právě Chrastavě a dalším obcím, zasaženým povodní v roce 2010, pomohl velmi výrazně, když to byl právě on, kdo přišel s myšlenkou na zisk tolik potřebných hasičských cisteren z Česko-Saského programu a tuto myšlenku dotáhnul až do realizace. Město Chrastava a další obce a města tak tolik potřebné hasičské cisterny opravdu získaly. A takového Jiřího já celá ta dlouhá léta znám. Co řekne, to platí. A když je problém, hledá cesty, jak ho vyřešit, nikoli jak zdůvodnit, že žádné řešení není. Jsem přesvědčen, že Starostové pro Liberecký kraj vybrali ze svého středu do Senátu toho správného kandidáta.

Image-empty-state.png

Ing. Monika Habartová

starostka Stružnice

Pana Jiřího Voseckého znám jako přímého člověka se zdravým selským rozumem. Nestaví žádné vzdušné zámky, ale jen reálné záměry a cíle. Vzhledem k tomu, že se s ním často setkávám na akcích konaných krajem, obcemi i např. školami, je zcela jednoznačně obeznámen s potřebami občanů jednotlivých měst a obcí, které nepochybně prosazuje. Je příjemný, lidový, srozumitelný, což občané potřebují. Je senátorem na svém místě a moc bych mu přála, aby jím zůstal i nadále.

Image-empty-state.png

Ing. Petr Ullrich

starosta Radvance

Jiří Vosecký dává své práci maximum, vždy hájí a prosazuje zájmy občanů a organizací, které zastupuje. Jako bývalý dlouholetý starosta obce Okrouhlé zná problémy občanů i veřejné a státní správy. Jako senátorovi se mu tyto problémy dařilo otevírat a řešit i na celorepublikové úrovni. Proto bych byl rád, kdy byl mým senátorem i nadále.

Image-empty-state.png

Ing. Pravoslav Svačinka

starosta Kryštofova údolí

Za téměř 15 let, co Jirku Voseckého osobně znám, o něm můžu říci jedno jediné – nikdy neuhne z principů, kterým věří. Jako občan této země bych chtěl mít více takových Vos v Senátu. Doufám, že bude zvolen podruhé, a pak i potřetí :) za sebou. Rád se přidávám do řad podporovatelů, kteří ho osobně podporují. Ve volebním obvodu je to většina starostek a starostů. Jiří, přeji 2. a 3. října hodně štěstí, moji podporu a hlas máš jistý.“

Image-empty-state.png

Ing. Radek Lípa

starosta Zákup

Jiří není zatížen nedůstojným politikařením a v jeho osobě mám jistotu, že problémy lze řešit přímočaře a hlavně slušně. Jiří dobře zná regionální problematiku a v jeho osobě jednoduše cítím zastání. Znovu to prokázal v době koronakrize, kdy dokázal zorganizovat zásobování našich měst a obcí ochrannými prostředky a dezinfekcí. Je silným hlasem nás malých v Praze - velice přesně řečeno. Mohu jen potvrdit, z vlastní zkušenosti. A není to jen Praha, ale i práce pro města a obce v přeshraniční spolupráci a získávání dotací. Sice mě někdy bolí z našeho pana senátora hlava, ale pro mě Jasná Volba na dalších šest let. Hasiči v Zákupech si na něj vždy vzpomenou, když vidí naši cisternu, i to byla jeho práce. Je mi ctí podpořit jeho kandidaturu.

Image-empty-state.png

Jaroslav Türnhofer

1. místostarosta České Lípy

Nám v České Lípě intenzivně a systematicky pomáhá Jiří Vosecký řešit problematiku vysokého počtu žáků s odlišným mateřským jazykem. V případě České Lípy se jedná zejména o děti mongolské národnosti, kde vznikají kromě mnohem větší jazykové bariéry i socio-kulturní odlišnosti. Na toto téma se sešel s ministrem školství Ing. Robertem Plagou za účasti členů Výboru pro výchovu a vzdělávání města Česká Lípa. Pracuje na vzniku integračních pravidel, které by zajistily, že až poté, co si děti osvojí český jazyk, dojde k jejich zařazení do příslušného ročníku ve škole. V rámci legislativy pracuje na celkovém zpřísnění pravidel v zaměstnávání agenturních zaměstnanců z cizích zemí.

Image-empty-state.png

Jaroslav Vrba

starosta Hořína

Pan Jiří Vosecký je praktik se zdravým selským rozumem a nohama pevně na zemi. Neslibuje nemožné. Co řekne, to platí. Nemluví za něj prázdné fráze, nýbrž činy. Umí se bít za zájmy „svých“ obcí a měst a jejich občanů. Udělal pro ně opravdu mnoho. Nebojí se prosazovat svůj názor, i když je odlišný od ostatních. Je senátorem na svém místě a i přes určitou geografickou nelogičnost senátního obvodu 36 se pan senátor poctivě a úspěšně snažil navštěvovat i okrajové „periférie“, pochopit je a pomoct řešit místní, „neseveročeské“ problémy – ať už se zapojil do aktivního řešení problému spalovny ZEVO Horní Počaply a jejího dopravního napojení, nebo problematik ostatních. ...nebude mi vůbec vadit, bude-li senátorem dál..., vadilo by mi, kdyby jím nebyl...“

Image-empty-state.png

Jaroslav Zeman

senátor za Jablonecko a starosta Albrechtic

Jiřího znám jak jako starostu, ale posledních 6 let i jako kolegu senátora. Senát ho nijak nezměnil, zůstala mu jeho přímost, otevřenost a i vlastnost říci jasně, co má na srdci. Jeho hlas je v Senátu opravdu dost slyšet, to kolegové určitě také potvrdí. V říjnových volbách do Senátu má moji podporu a pevně věřím, že bude opět zvolený.

Image-empty-state.png

Jaroslava Vraná

starostka Kaniny

Chci, abyste věděl, že naše obec Vás podpoří v senátorský volbách. Spolupráce s Vámi je na velmi dobré úrovni. Obzvláště obdivuji Váš zájem o dění v malých obcích, kterou Kanina právě je.

Image-empty-state.png

Jindřich Urbánek

starosta Řepína

Podporuji ve volbách do Senátu stávajícího našeho senátora Jiřího Voseckého. Proč píši našeho? Protože je to on, který jako jediný ze senátorů za Českolipsko se stará i o obce na Kokořínsku a Mělnicku. Prostě člověk na pravém místě, u kterého se nemusíte bát zklamání a jasná volba pro náš region.

Image-empty-state.png

Jiří Hauzer

starosta Osečné

Coby starosta působím již dlouhá léta, proto jsem měl možnost osobně poznat (a porovnat) celou řadu senátorů našeho volebního obvodu (Českolipsko, č. 36). Velmi mě těší, že v současné době je naším senátorem Jiří Vosecký, dříve dlouholetý starosta Okrouhlé a stávající předseda Svazku obcí Novoborska – právě spolu jsme před lety rozjížděli přeshraniční spolupráci v Německu a Polsku. Jiří Vosecký nám, Osečné, nikdy neodmítl pomoci, pokaždé nám ochotně poradil a vždy pilně pracoval na rozvoji celého obvodu. Ať už vzpomenu optimalizaci výstavby vysokého napětí 110 kV přes území CHKO Lužické hory, zastavení těžby na Tlustci, nebo snahy o urychlení výstavby přeložky 1/9 či západního obchvatu České Lípy. Jiří Vosecký má moji podporu i můj hlas. Budu rád, pokud mu jej dáte také.

Image-empty-state.png

Jiří Löffelmann

starosta Skalice u České Lípy

Znám Jiřího Voseckého téměř 30 let. Naše obce spolu sousedí a když je potřeba vždy si navzájem pomůžeme. S Jirkou máme nejen stejné jméno, ale i v mnoha věcech podobné názory na politiku. Ne vždy se na všem hned shodneme, ale pokaždé se dokážeme domluvit, ve prospěch svých obcí, regionu i kraje. Oba žijeme neobyčejně obyčejný život plný práce a aktivit ve prospěch druhých lidí. Jiřího volím pro jeho snahu a zaujetí o podporu regionu, zejména pak hasičů. Má moji opravdovou důvěru.

Image-empty-state.png

Jiří Pačinek

jeden z nejvýznamnějších současných uměleckých sklářů

„Je to úžasný člověk, i tím, že pochází ze sklářské rodiny. Vnímáme ho jako někoho, kdo, když něco řekne, tak to platí. Je rázného charakteru a je to dobře. My skláři na to slyšíme a nejsme žádný bačkory. Od té
doby, co jsem ho poznal, tak se intenzivně potkáváme a proto říkám, že pomáhá sklářům, ale samozřejmě maká i pro jiný. Takže já jsem strašně rád, že je teď v pozici senátora a doufám, že bude i nadále. Podle mě je to takový náš sklářský senátor.“

Image-empty-state.png

Jiří Rýdl

starosta Jablonného v Podještědí

Pana Jiřího Voseckého znám od roku 2010, kdy jsem se stal po komunálních volbách místostarostou města Jablonné v Podještědí. Poprvé jsem se s ním seznámil na jednání Mikroregionu Podralsko. Pan senátor na členské a výroční schůzky tohoto regionálního svazku obcí velmi často přijíždí a vždy nabízí pomoc s řešením různých problémů jak mikroregionu, tak i jednotlivým starostům měst a obcí. Pomáhá a zprostředkuje starostům obcí a měst různá jednání na ministerstvech, velmi aktivně pomáhá s různými přeshraničními projekty především mezi ČR a sousedním státem Sasko. Ocenil jsem, jak se před nedávnou dobou zapojil do organizace celonárodní akce hasičů při oslavách 100. výročí vzniku ČSR v Praze. A v poslední době pomáhal v souvislosti s epidemií COVID -19 se zajišťováním ochranných prostředků pro města a obce v našem regionu. Proto podporuji jeho kandidaturu do letošních senátních voleb.

Image-empty-state.png

Josef Horinka

starosta Hrádku nad Nisou

Jiří Vosecký je pro nás velice schopný a férový člověk, který nechodí kolem horké kaše, ale řeší problémy přímo a s cílem je vyřešit. Svoje schopnosti prokázal i v pozici starosty obce Okrouhlá, která se pod jeho vedením změnila v příjemnou moderní obec. Město Hrádek nad Nisou je mu vděčné za pomoc při pořizování nové hasičské techniky po povodních, kterou bychom z vlastních zdrojů zajišťovali jenom velice těžko. Z pozice senátora bojuje proti rozšiřování těžby v dole Turów, kde společně se senátorem Michaelem Canovem toto téma přenesli i na půdu Senátu. Proto budu Jiřího znovu volit do Senátu a budu nám držet palce, aby nás opět zastupoval on. To je pro mě, jako starostu Hrádku nad Nisou, záruka, že máme v Praze silný hlas, který za náš region bojuje.

Image-empty-state.png

Josef Lukavec

starosta Velkého Valtinova

Jirka je dobrej chlap a taky senátor, který není zalezlý v Praze, ale stará se o nás v regionu. Ve Velkém Valtinově ho asi nejvíce známe jako bojovníka proti znovuobnovení těžby kamene na Tlustci. Má moji podporu a také hlas.

Image-empty-state.png

Josef Vítek

starosta Chlumu

Podporuji kandidaturu pana Jiřího Voseckého
- pro jeho pracovitost
- ochotu pracovat pro druhé
- lidský přístup k řešení problémů
- znalost regionu a zájem o jeho rozvoj.

Image-empty-state.png

Martin Bauer

starosta Chorušic

S Jiřím jsme se potkali prvně v roce 2005, tehdy jsme protestovali proti řízenému ekonomickému vyhladovění malých samospráv v ČR a obhajovali jejich existenci jako lidem nejbližší instituci v jejich místě, životě i jakémkoli rozhodovacím procesu. Za 22 let ve funkci mohu konstatovat, že Jiří byl přes skoro nesmyslnou velikost senátního obvodu ve vztahu k regionu i obci suverénně nejpracovitějším senátorem ( pomoc s regionální dopravou, problematikou aplikace vodního zákona v jímacím území, tradice regionu, apod. ), pro pokračování dosavadní výborné spolupráce přeji nám všem, aby post senátora obhájil a Jiřímu především pevné zdraví !!

Image-empty-state.png

Martina Karbanová

starostka Mělnického Vtelna

Pana senátora Jiřího Voseckého si vážím zejména pro jeho zodpovědný přístup k výkonu práce senátora. Pravidelně nás starosty navštěvuje a zajímá se o problematiku malých obcí. V době pandemie coronaviru zodpovědně objížděl obce a zajišťoval pro občany roušky a desinfekce. Díky vzájemné spolupráci Sdružení obcí Kokořínska a pana senátora Voseckého se podařilo z Ministerstva zemědělství zajistit ¾ miliardy korun pro odkanalizování obcí v ochranném pásmu jímání vod. Spolupráci s panem senátorem si pochvaluji, pro jeho všeobecný přehled a pomoc malým obcím .

Image-empty-state.png

Martina Rašínová

starostka Polevska

Pan Jiří Vosecký je prvním senátorem, který v našich obcích a potažmo na území Svazku obcí Novoborska splnil beze zbytku vše, co se od senátora očekává.
Pan Vosecký měl díky své mnohaleté práci v území Lužických hor maximální podporu nás starostů již při své první kandidatuře a po pěti letech jeho působení v Senátu ČR se ukázalo, jak velkým přínosem je pro nás všechny jeho práce.
Ať už v koordinaci přeshraniční spolupráce, jednání s ministerstvy, realizaci silničních staveb nebo dodávce zdravotnického a ochranného materiálu v době nouzového stavu se vždy všichni bez rozdílu můžeme na pana senátora Voseckého spolehnout.
To je i důvod, proč ho všichni podporujeme v rámci jeho kandidatury na post senátora pro Českolipsko v letošních volbách.
- v politice prosazuje společnou práci napříč politickým spektrem
- žije a pracuje v tomto regionu mnoho let a jsou za ním vidět výsledky, např. boj o záchranu Lužických hor před záměrem firmy ČEZ vést vysoké napětí 110 kV chráněným územím
- jako bývalý starosta malé obce a bývalý předseda svazku obcí Novoborska získal bohaté zkušenosti z příhraniční spolupráce a z čerpání dotací z Evropských fondů, např. projekt „Zažít vrcholy“, vybudování sportovních hřišť v obcích a městech Novoborska.
- prosazuje rozpočtové určení daní na principu všem stejně.
Za lidi by měly mluvit činy a ne plamenné projevy a prázdná slova. Je málo lidí, u kterých se Vám místo spousty slibů a dlouhých debat o nereálných plánech dostane přímé pomoci a konkrétních dokončených projektů a záměrů. Pokud hledáte člověka, u kterého tomu tak bezezbytku je, tak se obraťte v Okrouhlé na pana Voseckého. Měla jsem to štěstí, že jsem již před lety dostala možnost s ním spolupracovat a dodnes jsem mu za mnohé vděčná. I to je důvod proč opět ani vteřinu neváhám s vyslovením důvěry a jasné podpoře nejen přímo jeho osobě, ale i projektům, za kterými stojí a které osobně realizuje. Neslibuje nesmysly, pracuje a za dobu jeho působení v politice je za ním vidět tolik práce, že by se za ni nemusel stydět ani celý aparát městského úřadu. Prostě člověk na pravém místě, u kterého se nemusíte bát zklamání a jasná volba pro náš region.

Když už se rozhodneme jít k volbám, pak chceme volit někoho, komu má smysl náš hlas dát. Někoho, kdo přinese něco nejen našemu regionu, městu, obci, ale i nám osobně. Hledat v záplavě předvolebních slibů a hesel skutečné osobnosti a ne jen nastrčené figurky je leckdy nadlidský výkon. Jasnou a nezpochybnitelnou výhodou pro obyvatele Českolipska je v letošních senátních volbách fakt, že se ke kandidatuře rozhodl opět kandidovat pan Jiří Vosecký. Je to osoba, za kterou mluví činy, výsledky práce, hmatatelná pomoc a ne jenom sliby, které slýcháváme před každými volbami. Proto má zcela bez diskuze můj hlas a veřejnou podporu. Pro naši obec dopomohl získání finančních prostředků na zateplení ZŠaMŠ, Obecního úřadu, Restaurace na Křižovatce, vybudování dětského hřiště u ZŠaMŠ, včetně herních prvků, zázemí pro SKI Polevsko, bezdrátový rozhlas včetně povodňového plánu nebo dodávce zdravotnického a ochranného materiálu v době nouzového stavu (Covid 19) se vždy všichni bez rozdílu můžeme na pana senátora Voseckého spolehnout.

Image-empty-state.png

Mgr. Jaromír Dvořák

starosta Nového Boru

Jiřího Voseckého znám mnoho let jako starostu Okrouhlé a předsedu Svazku obcí Novoborska. Nyní bude obhajovat senátorský mandát a pevně věřím, že ho obhájí. Stojí za ním dlouholeté zkušenosti z komunální politiky, které dokázal převést do práce v Senátu.

Image-empty-state.png

Milan Dvořák, MBA

starosta Hamru na Jezeře

Starostou obce jsem se stal před 12 lety a Jirka Vosecký, jako tehdejší starosta Okrouhlé, byl jeden z prvních starostů. Které jsem poznal a který neváhal několikrát přijet za mnou na úřad a věnoval mi svůj čas v době, kdy jsem tehdy jako nově zvolený starosta nechápal, co přesně bude náplní mé práce.

Díky Jirkovi získala naše obec nejednu dotaci na rozvoj naší obce, neboť jeho informace byly k nezaplacení…

Jirka Vosecký, ať už jako starosta a nebo senátor, není jenom výborným politikem, ale nikdy nezůstal být především ČLOVĚKEM s dobrým srdcem, na jehož místě v senátu si nedokážu nikoho jiného přestavit, stejně jako si bez něho nedokážu představit náš každoroční Silvestrovský výstup na Děvín, kterého se pravidelně se svoji manželkou Vladěnkou účastní.

Jirka do senátu prostě patří stejně tak, jako patří jeho včely do přírody J

Image-empty-state.png

Milan Štěch

místopředseda Senátu

Pana senátora Jiřího Voseckého si vážím zejména pro jeho zodpovědný přístup
k výkonu práce senátora. Z jeho vystoupení k záležitostem projednávaným
v Senátu jsou zřejmé jeho zkušenosti a znalost problematiky obcí. K řešení
problémů přistupuje vždy konstruktivně a se zdravým rozumem. Myslím, že
takových osobností by mělo být v Senátu co nejvíce.

Image-empty-state.png

Monika Habartová

starostka Stružnice

Pana Jiřího Voseckého znám jako přímého člověka se zdravým selským rozumem. Nestaví žádné vzdušné zámky, ale jen reálné záměry a cíle. Vzhledem k tomu, že se s ním často setkávám na akcích konaných krajem, obcemi i např. školami, je zcela jednoznačně obeznámen s potřebami občanů jednotlivých měst a obcí, které nepochybně prosazuje. Je příjemný, lidový, srozumitelný, což občané potřebují. Je senátorem na svém místě a moc bych mu přála, aby jím zůstal i nadále.

Image-empty-state.png

Ondřej Lochman

starosta Mnichova Hradiště

Jirka Vosecký řeší problémy občanů a obcí hned a vždy je dotáhne. Znám ho jako energického a urputného patriota regionu, který jako senátor reprezentuje. Přál bych si více takových senátorů, kteří makají na více jak plný úvazek a to nejen v Praze ve Valdštejnském paláci, ale především se věnují lidem, kteří je zvolili. Jirka je pro mě zárukou pracovitého senátora, který se dál bude věnovat problémům běžných lidí nejen z Českolipska, Máchova Kraje a Mělnicka.

Image-empty-state.png

Pavlína Mossigová

DTK Boráček o.s., Nový Bor

Jménem DTK Boráček Nový Bor o.s. bych ráda poděkovala panu Jiřímu Voseckému, za významnou pomoc při organizaci soutěže ve společenském tanci – Novoborský pohár – otevřené mistrovství Severních Čech. Pan Vosecký veškerou silou své osobnosti přispěl ke zdárnému uskutečnění a průběhu této již skoro tradiční sportovní a kulturní akce v našem regionu. Pro všechny je příkladem člověka, kterého je třeba pro kultivaci společenského prostředí nejen na oblastní, nýbrž i celostátní úrovni. Přejeme mu mnoho úspěchů při plnění povinností, jež vyplývají z jeho funkce a hodně dalších spokojených občanů.

Image-empty-state.png

Petr Menš

Akademický malíř, Kamenický Šenov

Pana Jiřího Voseckého znám již řadu let především jako příznivce Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově. Vždy obdivoval umělecké výsledky našich studentů a uvědomoval si důležitost této školy pro české sklářství. Několikaleté období bojů za zachování školy, které bylo v mnoha fázích ve stavu naprosté beznaděje a často připomínalo boj s větrnými mlýny nás oba velmi sblížilo. Společným úsilím všech rozumných a slušných lidí jsme dnes konečně v úplně nové a nadějné situaci. Podíl pana Voseckého byl v tomto nezastupitelný. Schopnost riskovat své osobní ambice pro správnou věc, byla klíčem k dosažení tohoto výsledku. Za to díky.

Image-empty-state.png

Petra Hurtová

handikepovaná sportovkyně

Jsem sportovec a člověk s velkým sociálním cítěním, vždy pro mě bylo, a je důležité fér jednaní a vědomí, že to co dělám je důležité nejen pro mne ale i pro druhé. Nesobeckost a loajalita to je pro mě důležitá a základní věc. A proto podporuji a volím pana Voseckého, protože lidí jako je on je málo, vždy se zdravým rozumem dokáže rozhodovat i konat. I přesto, že to není vždy úplně jednoduché.

Image-empty-state.png

PhDr. Josef Šebesta, Ph.D.

učitel ZUŠ Mšeno, sbormistr Pěveckého sboru Intermezzo ze Mšena, dirigent Velkého dechového orchestru MKD Mělník

Pan senátor Vosecký je slušný člověk..., si myslím po dvou letech naší vzájemné spolupráce při oživování etnografických zvyklostí jako jsou masopusty, máje, folklorní slavnosti; při organizování hudebních festivalů a koncertů; především ale tak soudím na
základě spolupráce Jiřího Voseckého se Základní uměleckou školou Mšeno. Přeji panu Voseckému hodně zdraví a sil do další práce.

Image-empty-state.png

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

senátor, chirurg, onkolog

Pana Jiřího Voseckého znám několik let především z práce v Senátu PČR
a v senátním Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku. Velmi oceňuji
jeho zkušenost a znalost komunální politiky. Vždy vystupoval aktivně a
otevřeně v zájmu všech občanů bez zbytečných okolků a formalit.
Absolvoval jsem s ním také několik zahraničních jednání a rovněž při
nich budil zasloužený respekt pro znalost sociální politiky a veřejné
správy. Vždy se snažil prezentovat naši republiku sklářskými výrobky od sklářů z jeho regionu, čímž dokázal sklářům otevírat dveře na nové trhy.
Věřím mu. Pokud bych žil v jeho volebním obvodu, volil bych ho.

Image-empty-state.png

Šárka Jakobi

bývalá starostka Cvikova

Proč podporuji kandidaturu Jiřího Voseckého? Jeho dlouholeté zkušenosti z komunální politiky a nyní i z práce v Senátu jsou zárukou toho, že bude hájit zájmy obcí, jejich starostů a občanů. Poznala jsem ho, když jsem jako starostka Cvikova s ním spolupracovala. Vždy dokázal pomoci, je na něj spolehnutí, vážím si jeho pracovitosti. Věřím, že svůj mandát senátora obhájí.

bottom of page