top of page

SENÁTOREM OD ROKU 2014

Senát

Obvod

č. 36 (Česká Lípa)

Zvolen za

SLK v roce 2014

Mandát

18.10.2014 – 18.10.2020 

Členství

Členství v úzce zaměřených výborech reflektuje moje volební priority:

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova

Jednou z mých priorit je pomoci zvýšit objem čerpání finančních prostředků z EU v novém plánovacím období do roku 2020 se zaměřením na investice do infrastruktury a turistického ruchu. K tomu bych chtěl využít svých zkušeností s tvorbou a realizací projektů v rámci obce Okrouhlá i Svazku obcí Novoborska.

Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku

Ve zdravotnictví je nutné v dohledné době řešit mnoho palčivých problémů, které jako komunální politik vidím z jiného úhlu než člověk, který má v oboru letitou praxi. V této oblasti se chci zaměřit na dostupnost lékařské péče, jasné vymezení poskytovaných standardů hrazených státem.

Podvýbor pro dopravu a energetiku Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

S podporou rozvoje turistického ruchu úzce souvisí i ochrana krajiny před nezvratnými změnami a zásahy, jako je stavba vysokého napětí 110 kV chráněnou krajinnou oblastí Lužické hory. Chci pokračovat ve více než desetileté aktivitě ve spolupráci s místními samosprávami, občanskými iniciativami a odborníky na téma energetické koncepce a to nejen v oblasti Novoborska, kam mé úsilí o záchranu krajiny směřovalo dosud, ale v rámci celého volebního okrsku 36.

 

S touto problematikou energetické koncepce a rozvoje regionu úzce souvisí i zlepšení dopravní situace na silnicích II/262, I/9 a I/13. Přetíženost silnic na Českolipsku, ohrožuje obyvatele všech dotčených obcí. Proto je třeba řešit problém komplexně, což přesahuje kompetence jednotlivých obcí.

Mé priority

Záleží mi na blahu života obcí a jejích občanů. Proto chci např. optimalizaci stavby vysokého napětí přes CHKO Lužické hory.

Více informací

Jak jsem hlasoval

V Senátu každoročně projednáme desítky tisků, v roce 2019 jsme přijali 209 usnesení. Podívejte se, jaké návrhy jsem (ne)podpořil.

Více informací

Volby do senátu 2014

Ve finále senátních voleb 2014 jsem získal 59,32 procenta hlasů. Vzpomeňte na mou transparentní kampaň.

Více informací

bottom of page