top of page

NA ČEM MI ZÁLEŽÍ

Mé priority

 • Pomoc regionu
  Je třeba si přiznat, že v mém senátním obvodě, i v celých severních Čechách, je poměrně dost problémů. Příčinu je třeba hledat i v minulosti. Vysídlení původního obyvatelstva přišla tato oblast o své tradice a identitu, které se jen velmi těžko znovu hledají a budují. Máme před sebou ještě generace práce, abychom se vyrovnali regionům, které takovou minulost nemají. Proto se snažím, coby senátor, přispět „svou troškou“ – dlouhodobě pomáhat a konat tak, aby ke zlepšení života v našem kraji došlo co nejdříve. Cestovní ruch a místní podnikatele podporuji mimo jiné organizování pracovních výjezdních zasedání Výborů a Komisí Senátu do našeho regionu, zvu k nám také velvyslance a ekonomické představitele ambasád, aby místní podnikatelé navázali podnikatelské vazby.
 • Sebevědomý stát
  Chci, aby naše země byla pevnou a sebevědomou součástí západního světa. Chci nadále vyvažovat současné silné „východní větry“, které naši republiku ženou směrem k autoritářství a oligarchii. Chci i nadále hájit dodržování ústavnosti a napomáhat zachování dobrého jména naší země.
 • Ocenění spoluobčanů za jejich práci
  Pravidelně nominuji spoluobčany z regionu za jejich nezištnou práci pro ostatní na státní vyznamenání, na vyznamenání udílené Senátem, pocty hejtmana, starosty, osobnosti regionu a mnohé další. K tomu osobně pravidelně se snažím vyhledávat „dobré duše“ a osobně jim poděkovat.
 • Optimalizace stavby vysokého napětí přes CHKO Lužické hory.
  Skupina ČEZ chce postavit vedení vysokého napětí 110 kV koridorem přes Chráněnou krajinnou oblast Lužické hory. Obce Novoborska, které jsou závislé na cestovním ruchu, by to tvrdě zasáhlo. Musel by se vykácet osmnáctikilometrový pás lesa, dráty vedoucí vrcholovými partiemi Lužických hor by nenávratně poškodily krajinu. Už více než deset let stojím v čele iniciativy, která hledá optimální řešení pro tuto stavbu. Firma ČEZ projekt kvůli našemu naléhání před lety zastavila, nyní ho ovšem znovu zařadila do svých záměrů na roky 2017 a 2018. Naše iniciativa usiluje o šetrnější řešení výstavby tak, aby nedošlo k poškození krajinného rázu Lužických hor a likvidaci pomalu a slibně se rozvíjejícího cestovního ruchu.
 • Podpora a rozvoj turistického ruchu v regionu
  Jednou z mých priorit je pomoci zvýšit objem čerpání finančních prostředků z Evropské unie se zaměřením na investice do infrastruktury a turistického ruchu. K tomu bych rád využil svých zkušeností s tvorbou a realizací projektů v rámci svého působení v komunální politice. V rámci Svazku obcí Novoborska se mi podařilo navázat příhraniční spolupráci s německými obcemi Oybin a Johnsdorf. Projekty: Zažít vrcholy – Cílem přeshraničního projektu Zažít vrcholy je propojení nabídek cestovního ruchu na vrcholech Lužických a Žitavských hor. Již se podařilo otevřít lyžařskou boudu na Polevsku, která zjednoduší a zkvalitní údržbu běžeckých tras na Jedličné. Vznikly letní a zimní mapy, které jsou zdarma k dostání v infocentrech. Dalším krokem je výstavba odpočinkových přístřešků nejen pro cyklisty. Motýlí dům – V roce 2004 se díky programu Phare CBC podařilo v Žitavských horách otevřít Motýlí dům a dům tropů. Návštěvníci tu najdou odpočinek, zážitek i poučení. Dále např.: mapy Lužických hor, Sklářská stezka, Evropská turistická stezka,…
 • Rozvoj dopravní sítě ve volebním obvodu
  .
 • Péče o seniory, domácí a kamenné hospice"
  .
 • Podpora tradičního průmyslu
  .
bottom of page