top of page

Českou Lípu trápí žáci s odlišným mateřským jazykem, pracuji na integračních pravidlech

Intenzivně a systematicky se snažím řešit problematiku vysokého počtu žáků s odlišným mateřským jazykem v České Lípě.

V případě České Lípy se jedná zejména o děti mongolské národnosti, kde vznikají kromě mnohem větší jazykové bariéry i socio-kulturní odlišnosti. Na toto téma jsem se sešel s ministrem školství Ing. Robertem Plagou za účasti členů Výboru pro výchovu a vzdělávání města Česká Lípa.

Pracuji na vzniku integračních pravidel, které by zajistily, že až poté, co si děti osvojí český jazyk, dojde k jejich zařazení do příslušného ročníku ve škole. V rámci legislativy pracuji na celkovém zpřísnění pravidel v zaměstnávání agenturních zaměstnanců z cizích zemí.

Na integraci mongolských žáků se dle mého musejí mnohem více podílet firmy, kde cizinci pracují. Jako klíčovou vnímáme nutnou změnu tak, aby existoval vstupní integrační prvek a až na základě zvládnutí jazyka zařazení do běžné školy, tak jako je tomu v jiných zemích.


Více zde:

TZ – Jiří Vosecký jednal s ministrem školství Plagou


Comentários


bottom of page