top of page

Jiří Vosecký bude obhajovat post senátora

Už je to úředně potvrzeno. Senátor Jiří Vosecký chce v podzimních volbách obhajovat post senátora za Českolipsko. Lhůta pro podání přihlášek kandidátů skončila 28. července. Jiřího Voseckého už loni nominovali Starostové pro Liberecký kraj. První kolo senátních voleb se uskuteční spolu s těmi krajskými 2. a 3. října 2020.

Být užitečný – starostům i občanům. S tímto krédem vstupuje do říjnových senátních voleb Jiří Vosecký z hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Post senátora za volební obvod č. 36, který zahrnuje Českolipsko a část Liberecka a Mělnicka, bývalý dlouholetý starosta Okrouhlé přitom obhajuje. Do funkce senátora byl poprvé zvolen ve volbách 2014, kdy se zároveň vzdal pozice starosty, aby dostál svého předvolebního slibu být senátorem na plný úvazek.

V Senátu chce Jiří Vosecký navázat na započatou práci. „Jsem aktivním senátorem, a pokud budu zvolen, budu jím i nadále. Senátorem, který bude pravidelně a často mluvit jak s občany, tak se zástupci samospráv ve svém obvodu. Senátorem, který naslouchá občanům a vnímá jejich problémy i problémy regionu. Lidé se na mě mohli vždy s důvěrou obrátit a tak to zůstane,“ uvádí Vosecký, který je místopředsedou Mandátového a imunitního výboru Senátu, členem Stálé komise pro rozvoj venkova a členem Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku.

Za šest let v Senátu za sebou nechal spoustu práce pro lidi a samosprávy. „Otevíral jsem občanům, starostům, spolkům, hasičům a všem potřebným ty správné dveře na ministerstvech a jiných úřadech, které by pro ně jinak zůstaly zavřené. V mé senátní kanceláři v Okrouhlé se za šest let vystřídaly stovky návštěv, pro něž jsem se vždy snažil najít řešení,“ popisuje. Na Českolipsku se jedná například o optimalizaci stavby vysokého napětí přes CHKO Lužické hory. Na Mělnicku pak například o optimalizaci dopravní obslužnosti k zamýšlené spalovně odpadu, které má vzniknout v areálu stávající Elektrárny Mělník v Horních Počaplech.

„Roli senátora vidím nejen ve spolurozhodování o podobě zákonů České republiky, ale také ve využití zkušeností a vlivu při řešení konkrétních problémů regionu. Domnívám se, že přímá volba dává senátorům silný mandát k hájení zájmů volebního obvodu,“ míní Jiří Vosecký.

Senátor Jiří Vosecký podpořil či inicioval podání ústavních stížností, jejichž cílem bylo napravit chyby dopadající na hlavy občanů nebo systém naší demokracie. Uspořádal řadu kulatých stolů, veřejných slyšení, seminářů a konferencí, jejichž výstupy se konkrétně projevily při projednávání zákonů.

Asi nejhlasitěji byl slyšet, a ozval se i formou pozměňovacího návrhu senátního zákona, při jednáních o znovuzavedení proplácení nemocenské už po dobu prvních tří dní nemoci. Zastával přitom názor, že zaměstnanci by neměli být trestáni za to, že jsou nemocní, ale zároveň by celá tíha finanční kompenzace neměla ležet pouze na zaměstnavateli. Spolupodílel se na tom, aby zvýšení příspěvků na mobilitu a speciální pomůcky nediskriminovalo žádnou skupinu handicapovaných, nýbrž aby na něj dosáhli všichni. Dlouhodobě se věnuje tématu autismu. V době pandemie nového onemocnění COVID-19 na jaře letošního roku mobilizoval patřičné orgány i dobrovolníky, aby zajistil dostatek ochranných pomůcek a dezinfekce pro veřejné instituce a zařízení sociálních služeb v regionu. Dlouhodobě usiluje o to, aby se v jeho kraji zvedla životní úroveň a kvalita života, coby člen rady Euroregionu Nisa zde podporuje cestovní ruch. V neposlední řadě se snaží upozorňovat na významné osobnosti regionu, míní, že jejich úsilí, obětavost a často i dobrosrdečnost by neměly zůstat opomíjeny.

Devětašedesátiletý Jiří Vosecký se vyučil v oboru strojní zámečník a později jako strojník sklářských automatů. Působil ve Vagónce Česká Lípa, tradičním závodě na výrobu vlaků, a v předních českých sklárnách Crystalex Nový Bor. Do komunální politiky vstoupil v roce 1990 jako místostarosta své domovské obce Okrouhlá, zde byl o šest let později zvolen starostou. Tuto funkci vykonával až do svého zvolení senátorem v roce 2014. Stejně tak se vzdal předsednictví ve Svazku obcí Novoborska, který spoluzakládal. Je zakládajícím členem politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj a do března 2014 byl jeho místopředsedou. Je 1. místopředsedou senátního klubu Starostů a nezávislých.

První kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční spolu s krajskými volbami v pátek 2. a v sobotu 3. října 2020. Kandidát je zvolen již v prvním kole, pokud získá nadpoloviční většinu hlasů. Pokud se tak nestane, postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů do druhého kola. Zde je pak zvolen ten kandidát, který bude mít více hlasů. Případné druhé kolo voleb by se odehrálo o týden později 9. a 10. října.

Comentarios


bottom of page