top of page

Má vlast cestami proměn

V České republice máme tolik krásných a zajímavých míst, která lákají k zastavení, návštěvě. Nebylo tomu ale tak bohužel vždy. Odsun Němců a komunistický režim tu napáchaly mnohé škody, nejen lidské. Dílem toho je v oblastech bývalého vnějšího a vnitřního pohraničí největší koncentrace prázdných domů v Česku. Naštěstí tu máme spoustu šikovných starostů a starostek, organizací a spolků, ale i jednotlivců, kteří se pro záchranu či obnovu „staronových“ památek nadchli a rozhodli se jim vdechnout nový život. Věnovali jim svou energii, čas i nemalé finance. Právě díky nim český venkov rozkvetl a zkrásněl, a za to jim patří obrovský dík. Díky nim můžeme v České republice obdivovat pozoruhodné stavby sakrální i světské, a co víc, aktivně si jich užívat. Pomáhají vytvářet a stmelovat místní, komunity, přitahují pozornost zájemců z jiných regionů, podporují turistický ruch. Jedná se o kostely, kapličky a hřbitovy, hrady, zámky, mlýny, městské lázně, pivovary, radnice, nádražní budovy a vily, ale i školy a školky či dětská hřiště.

Málokomu se ovšem podaří projít Česko křížem krážem, aby mohl tyto stavby a jejich proměny obdivovat na vlastní oči. Proto mne jakožto zástupce Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova velice těší, že je českým občanům může přibližovat projekt Má vlast cestami proměn. Uctivé poděkování patří organizující Asociaci Entente Florale CZ - Souznění, z.s., organizátorům všech putovních výstav a všem těm, kteří pomáhají naši vlast činit krásnější.


Jiří Vosecký,

předseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkovaMá vlast cestami proměn

Má vlast cestami proměn je národní putovní výstava, která představuje rekonstrukce objektů ve veřejném prostoru a proměny krajiny v českých obcích a městech. Výstava ukazuje, jak místní lidé zvelebili zchátralá místa – náměstí, návsi, sakrální stavby, památky, parky, cesty a další stavby či krajinu. Projekt zapojuje místní komunity a přispívá ke zvýšení kvality života obyvatel obcí. Výstava posiluje cestovní ruch v méně známých místech České republiky. Ročně ji zhlédne na 3,5 milionu návštěvníků. Výstavu pořádá Asociace Entente Florale CZ – Souznění, z.s., s partnery. Spolupracují Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Asociace krajů České republiky, Hlavní město Praha a kraje ČR a další. Osobnostmi projektu jsou prof. Jan Pirk, arch. Josef Pleskot a Mgr. Václav Větvička. První ročník výstavy se uskutečnil v roce 2009.

Smyslem projektu je zvyšovat povědomí a zájem veřejnosti o prostředí, ve kterém žijeme, zvelebovat je a znovu oživovat chátrající objekty a pustnoucí místa. Důležitým aspektem celého projektu Má vlast cestami proměn je zapojování místních obyvatel.

Výstava má podobu výstavních panelů jednotlivých proměn s fotografiemi prezentujícími stav před a po, textem v češtině a angličtině, mapou a dalšími údaji.

Tradičně se slavnostní zahájení odehrává v Praze na Vyšehradě. Letos to současná koronavirová situace nedovoluje. Jako satisfakci chystají organizátoři video, které v den zahájení 13. ročníku výstavy – 17. 6. 2021 – zveřejní na svém webu www.cestamipromen.cz a na sociálních sítích.

Výstavu mapující kolem stovky proměn uvidíte jako obvykle na více než 100 místech naší země, jejich přehled můžete sledovat na www.cestamipromen.cz.

Z regionu Českolipska a přilehlého Liberecké kraje se můžete těšit na rekonstrukci opravy bývalé sušárny chmele v Dubé, rekonstrukci areálu Pivovaru Cvikov, proměnu kaple Božího hrobu u kostela Nalezení sv. Kříže v Liberci nebo Mateřské školy Všelibice a mnohé další.


Opmerkingen


bottom of page