top of page

Má vlast cestami proměn pošestnácté

Srdečně vás zvu na zahájení 16. ročníku výstavy Má vlast cestami proměn / Moja vlasť, které proběhne v sobotu 15. června 2024 v Praze na Břevnově, na louce u kláštera od 11 hodin.


Tradičním podporovatelem akce je také Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova, jejímž jsem předsedou.


Putovní výstava Má vlast cestami proměn / Moja vlasť – kultúrne premeny přináší poutavé svědectví o pozitivních proměnách památek, budov, veřejných prostranstvích i krajiny České a Slovenské republiky. Oceňuje úspěšné rekonstrukce, které často zachránily chátrající objekty před demolici. Obnovy prostorů s překvapivými stavebními a architektonickými kvalitami jsou často provedeny s malým rozpočtem a pomocí vlastních sil.


Více o výstavě na Wikipedii

V České republice máme tolik krásných a zajímavých míst, která lákají k zastavení, návštěvě.

Nebylo tomu ale tak bohužel vždy. Odsun Němců a komunistický režim tu napáchaly mnohé škody, nejen lidské. Dílem toho je v oblastech bývalého vnějšího a vnitřního pohraničí největší koncentrace prázdných domů v Česku. Naštěstí tu máme spoustu pracovitých starostek a starostů, organizací a spolků, ale i jednotlivců, kteří se pro záchranu či obnovu „staronových“ památek nadchli a rozhodli se jim vdechnout nový život. Věnovali jim svou energii, čas i nemalé finance.


Právě díky nim český venkov rozkvetl a zkrásněl, a za to jim patří obrovský dík. Díky nim můžeme v České republice obdivovat pozoruhodné stavby sakrální i světské, a co víc, aktivně si jich užívat. Pomáhají vytvářet a stmelovat místní komunity, přitahují pozornost zájemců z jiných regionů, podporují turistický ruch. Jedná se o kostely, kapličky a hřbitovy, hrady, zámky, mlýny, městské lázně, pivovary, radnice, nádražní budovy a vily, ale i školy a školky či dětská hřiště.


Málokomu se ovšem podaří projít Česko křížem krážem, aby mohl tyto stavby a jejich proměny obdivovat na vlastní oči. Proto mne jakožto zástupce Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova velice těší, že je českým občanům může přibližovat projekt Má vlast cestami proměn.


Uctivé poděkování patří organizující Asociaci Entente Florale CZ - Souznění, z.s., organizátorům všech putovních výstav a všem těm, kteří pomáhají naši vlast činit krásnější.Commentaires


bottom of page