top of page

Medaili Za zásluhy mohou dostat Jiří Kunst a Miroslav Hudec

Pravidelně se snažím navrhovat pozoruhodné osobnosti našeho regionu na různá ocenění. Považuji za důležité, aby jejich příběhy nezapadly. Ocenění a pozornost veřejnosti či médií jim mohou být alespoň malou satisfakcí za jejich úctyhodnou práci.


Senát na své červencové schůzi schválil nominace na udělení nebo propůjčení státního vyznamenání. Navržený seznam obsahuje jména celkem 32 osobností výjimečných svou odvahou, bojem za demokracii nebo mimořádnými výsledky ve vědě, zdravotnictví, umění, sportu či jiné společensky prospěšné oblasti.

Návrhy podávané v uplynulých měsících senátory i zástupci veřejnosti zpracoval a projednal nejprve senátní podvýbor pro státní vyznamenání a následně organizační výbor. Po schválení putují návrhy horní parlamentní komory k prezidentu republiky, který státní vyznamenání tradičně uděluje 28. října v Den vzniku samostatného Československa.


Plk. Ing. Jiří KUNST je nominovaný na medaili Za zásluhy

Pan Jiří Kunst svůj život spojil s profesionálními hasiči, dnes žije v Horní Libchavě na Českolipsku.


Pan Jiří Kunst se narodil roku 1949.

Poté co vystudoval Střední průmyslovou školu sklářskou, nastoupil do Severočeských skláren Nový Bor. Ve sklářském průmyslu se mu dařilo, o čemž svědčí i fakt, že v říjnu roku 1977, kdy ve svých 28 letech požádal o přijetí k inspekci požární ochrany, byl již na pozici mistra ve výrobě.

K profesionálním hasičům, tehdy k Okresní inspekci požární ochrany v České Lípě, pan Jiří Kunst nastoupil 1. listopadu 1977, a to na úsek stavební prevence. Jistě v té době netušil, že toto datum nastartuje a poznamená jeho profesní kariéru celoživotně.

Od roku 1982 vykonával funkci zástupce náčelníka pro prevenci. V prosinci 1984 ukončil vysokoškolské studium na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě a od 1. dubna 1991 se stal ředitelem Okresní správy Sboru požární ochrany v České Lípě, kde působil až do konce své aktivní profesní kariéry.

Ze své pozice dlouhodobě a velmi úzce spolupracoval se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, jak na okresní, tak později i na krajské úrovni. Úzce spolupracoval s přednostkou Okresního úřadu v České Lípě JUDr. Helenou Brožovskou při zabezpečení činnosti Hasičského záchranného sboru. Rovněž kooperoval s organizacemi, orgány státní správy a místní samosprávy v rámci územní působnosti. Angažoval se v oblasti místní samosprávy a metodicky vedl jednotky dobrovolných hasičů měst a obcí. U podnikajících fyzických a právnických osob řešil na úseku požární ochrany zejména problematiku výkonu státního požárního dozoru.

Nemalým dílem se podílel na propagaci HZS při spoluorganizování výchovně preventivních a propagačních akcí ve spolupráci s Policií ČR.

V neposlední řadě zabezpečoval plnění základních úkolů hasičského záchranného sboru spojené s ochranou životů a zdraví obyvatel před požáry a rovněž mimořádnými událostmi a krizovými situacemi v územní působnosti Česká Lípa.

Plukovník Ing. Jiří Kunst se výrazně zasloužil o zahájení výstavby nové požární stanice v České Lípě i její dokončení, složitému údobí navzdory.

Svým zodpovědným přístupem k plnění služebních povinností a úkolů, mimořádným rozsahem odborných i obecných vědomostí, znalostí a dovedností, ale i svojí lidskostí a optimistickým přístupem k řešení problémů včetně svérázného smyslu pro humor, byl pro své kolegy vždy přirozenou autoritou ale také člověkem, který rád poradil a pomohl.

Plk. Ing. Jiří Kunst ukončil služební poměr u Hasičského záchranného sboru ČR na vlastní žádost k datu 31. března 2010 v souvislosti s odchodem do starobního důchodu.

Srdcem však od hasičů neodešel nikdy. I nadále ve svém volném čase neváhá pomoci a poradit svým nástupcům a bývalým kolegům a kamarádům.

Jako když například působil jako platný konzultant při realizaci unikátního projektu Hasičská fontána 2018, kdy 2. června 2018 do Prahy zamířilo více než tisíc hasičů ze všech krajů České republiky, aby zde vzdali poctu československému státu. Na motivy symfonické básně Vltava a za doprovodu světel společně za soumraku vytvořili největší hasičskou vodní fontánu na světě – rekord certifikátem stvrdila agentura Dobrý den. Nevídaný vizuální zážitek byl zároveň specifickou propagací práce hasičstva.

V roce 2009 při příležitosti státního svátku 28. října, Dne vzniku samostatného československého státu, obdržel Plk. Ing. Jiří Kunst – v té době ředitel územního odboru Česká Lípa HZS Libereckého kraje – medaili Hasičského záchranného sboru ČR „Za věrnost I. stupně“.


Stejně tak je na medaili Za zásluhy nominovaný PhDr. Miroslav Hudec.

Psycholog, ekolog, milovník přírody a zachránce stromů, bojovník za železnici, žije v České Lípě.

Narozen 16.11.1951 v Benešově u Prahy, v roce 1976 končí studium psychologie na Filosofické fakultě UK v Praze, od té doby až doposud pracuje jako psycholog v Pedagogicko-psychologické poradně v České Lípě, od roku 1991 jako ředitel zařízení.

Od mládí střety s totalitními strukturami, v roce 1968 se účastní protestních akcí proti sovětské okupaci, v roce 1976 šikanován, protože odmítl podepsat tzv. Antichartu. V následujících letech i proto hodnocen jako politicky nespolehlivý. Už před rokem 1989 se také postupně zapojuje do ekologických aktivit. V Listopadové revoluci zakládající člen a načas i představitel Občanského fóra na Českolipsku.

V létech 1990-2002 (a znovu od roku 2006) člen zastupitelstva města Česká Lípa, krátce i člen městské rady. Zakládající člen a první předseda městské komise životního prostředí, jejímž členem je dosud. Předseda regionální pobočky Společnosti pro trvale udržitelný život. Účastní se celé řady činností na ochranu životního prostředí a za racionální změny (nejen) místní dopravní politiky.

Prosadil vybudování železniční zastávky Česká Lípa-Holý vrch, která funguje už více než pět let a kterou využívají stovky lidí, jimž významně zkracuje cestu do zaměstnání, do škol i za rekreací a kulturou. V současné době sonduje možnost modernizace tratě Česká Lípa-Lovosice jako spojnice na koridor. Kdyby se tu totiž podařilo zvýšit průměrnou traťovou rychlost na pouhých 60 km za hodinu, získalo by město i jeho okolí solidní spojení na hlavní město. Přímo do centra Prahy by se vlakem dalo dostat za 90 až 100 minut.

Panu Hudci se podařilo v odvolacích řízeních zachránit život snad stovkám stromů, které by bez něj byly pokáceny zbytečně. Poslední největší zásluhu má na vyhraném boji o kaštany u ZŠ Šluknovská na Ladech a na dubu v Havířské ulici v České Lípě, jen hodnota dubu činí nejméně 400 000 Kč. Podotýkám, že přepočteme-li hodnotu stromů pouze na peníze, za svůj život obhájil majetek za několik milionů korun. Málokdo si dnes uvědomuje, jak je tato činnost důležitá. Společnost totiž naprosto neprozřetelně fandí opačným tendencím. Občanům je třeba neustále připomínat taková a podboná fakta o boji za přírodu.


Comments


bottom of page