top of page

Návrh změny zákona o rozhlasových a televizních poplatcích je omezením demokracie

Senátní klub Starostové a nezávislí (STAN) odmítá návrh změny zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, s nímž přišel senátor Jan Veleba (SPO). „Tento návrh vnímáme jako omezení demokracie a svobody. Naopak může být považován za počátek návratu k předlistopadové cenzuře,“ říká Jan Horník, předseda senátního klubu Starostové a nezávislí.

Návrh zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích hovoří mimo jiné o tom, že poplatníkem televizního poplatku není po dobu 5 let osoba, o které Česká televize zveřejnila nepravdivou informaci, pokud tak konstatovala Rada České televize nebo Rada pro rozhlasové a televizní vysílání anebo soud takové osobě přiznal právo na uveřejnění odpovědi nebo dodatečné sdělení podle zvláštního zákona. Obdobně to platí pro rozhlasový poplatek. „Je to stejný případ, jako když mi zubař špatně opraví zub. Poté přece také nepřestanu platit zdravotní pojištění,“ říká senátor Jiří Vosecký (SLK) s tím, že veřejnoprávní televizi by takový krok mohl bránit ve vysílání objektivního zpravodajství.

Představitelé klubu STAN se zároveň důvodně domnívají, že Radě České televize by při schválení tohoto návrhu, začalo přistávat na stole množství nesmyslných stížností. „Mohl bych si třeba stěžovat, že mě kamera zabrala z nelichotivého úhlu,“ říká Jan Horník. „Nebo bych mohl namítnout, že se cítím diskriminován, protože jsem v televizi méně často než pan senátor Veleba,“ dodává Jiří Vosecký.

Druhý odstavec zase navrhuje, že poplatníkem televizního poplatku není osoba, která v lednu kalendářního roku zašle částku ve výši 1,2 násobku ročního televizního poplatku jako dar ve prospěch příspěvkové organizace nebo veřejně prospěšných právnických osob, jejichž hlavní činností je provoz kulturního zařízení nebo televizního vysílání. „Domníváme se, že by následoval stejný průběh jako s loterijním zákonem, kdy si někteří plátci takovou organizaci sami založili a peníze pak vložili do ní, což bylo nakonec ze zákona odstraněno,“ míní Jan Horník.

Původně se měl návrh zákona projednávat na 7. schůzi Senátu 18. března 2015, ale senátor Veleba ho nakonec z programu stáhl. Odůvodnil to tím, že návrh ještě potřebuje být probrán daleko důsledněji, protože je tolik zásadní a budí tolik různých reakcí. Chce k návrhu udělat veřejné slyšení s přizváním odborníků a poté ho teprve podat znovu. Členové senátního klubu STAN takovýto návrh na změnu zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích nepodpoří.

Ilustrační foto: www.freeimages.com

Comments


bottom of page