top of page

Novelu energetického zákona projednala senátní komise pro rozvoj venkova

19. prosince 2023, Praha. Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova se zabývala novelou energetického zákona. Její přínosy dnes představila na tiskovém briefingu. Návrh, který je známý jako „LEX OZE II“, novelizuje všechny tři základní energetické předpisy – energetický zákon, zákon o podporovaných zdrojích a zákon o hospodaření energií. Plénum horní komory projedná energetický zákon na pokračování 20. schůze ve středu 20. prosince. 

„Novela energetického zákona upravuje zejména komunitní energetiku, aktivního zákazníka, Elektroenergetické datové centrum, zranitelného zákazníka a smlouvy s dynamicky určenou cenou,“ vysvětlil předseda Stálé komise pro rozvoj venkova Jiří Vosecký.


Novela navazuje na LEX OZE I, která usnadnila výrobu elektřiny v malých výrobnách elektřiny do 50 kW. LEX OZE II řeší transpozici evropské úpravy v oblasti akumulace, agregace a flexibility. Podstatou komunitní energetiky je kolektivní samovýroba elektřiny z obnovitelných zdrojů a její spotřeba v energetických společenstvích. 


Návrh zavádí dvě základní právní formy energetického společenství – energetické společenství a společenství pro obnovitelné zdroje. Ty se liší z hlediska členské základny a způsobu hlasování.


Sdílení elektřiny bude na základě novely umožněno bezplatně i úplatně, a také individuálním samovýrobcům – tedy aktivním zákazníkům, kteří budou moci zasílat elektřinu mezi svými nemovitostmi, případně ji sdílet s jinými osobami bez povinnosti založit společenství. Třetí forma sdílení elektřiny je umožněna v bytových domech pro výrobny elektřiny umístěné typicky na střechách, ani zde nebude nutné zakládat společenství. 


Novela energetického zákona počítá také se zavedením Elektroenergetického datového centra, kam distribuční společnosti přenesou některé své povinnosti v souvislosti s vyhodnocením sdílené elektřiny. Datové centrum ušetří peníze tím, že bude pro všechny distributory provádět výpočty, které by museli provádět každý zvlášť. 


Zákon dále počítá i s pojmem zranitelný zákazník. To je osoba, která je dlouhodobě připoutána na lůžko a kterou by odpojení od elektřiny ohrozilo na zdraví nebo životě. Novela energetického zákona také obsahuje definici a právní úpravu smluv s dynamickým určením ceny, tj. ceny, která se mění v závislosti na změnách cen elektřiny nebo plynu na krátkodobých trzích s elektřinou nebo plynem.Comments


bottom of page