top of page

Obce a kraje nesmí doplatit na zrušení superhrubé mzdy

Aktualizováno: 2. 12. 2020

K projednání Senátem putuje nešťastný daňový balíček, který ruší tzv. superhrubou mzdu a mění výpočet daně z příjmů (nově má být zavedena 15% sazba daně z hrubé mzdy). Daňový balíček 20. listopadu schválili poslanci za notné podpory ANO, SPD a ODS.


Byť to může na první pohled pro „koncové zákazníky“ – čili zaměstnance zejména – vypadat idylicky, protože v jejich peněženkách zůstane víc peněz, zkrátka si finančně polepší, na ten druhý je takové počínání krátkozraké a představuje jen a jen hýření veřejnými financemi. Je zřejmé, že vláda si chce opět nahonit body před blížícími se parlamentním volbami a už nekouká napravo, nalevo.


Schválení daňového balíčku v této podobě by zasadilo další citelnou ránu do veřejných rozpočtů, jako by nestačilo, že se všichni budeme muset vyrovnávat s dopady koronavirové krize. Konkrétně by veřejné rozpočty byly hubenější o 130 miliard korun. Nejen jako bývalý dlouholetý starosta obce Okrouhlá důrazně nesouhlasím s tím, že chce Andrej Babiš přenést zatížení na samosprávy – obce a kraje, protože právě ty by byly nejvíce zasaženy. Například pro rozpočet Libereckého kraje by to dle odhadů znamenalo roční výpadek 540 milionů korun a podobně handicapovány by samozřejmě byly i další krajské rozpočty (namátkou: Jihomoravský kraj 1,4 miliardy, Moravskoslezský kraj 750 milionů, Středočeský kraj 500 milionů; Praha by přišla o čtvrtinu svých daňových příjmů).


Co by to znamenalo v reálu? Stopku pro řadu lokálních investic! Nedostatek financí by se odrazil napříč veškerým životem: v oblasti bezpečnosti, zdravotní a sociální péče, dopravy, vzdělávání, kultury, vědy. Žádné opravené silnice, žádné nové mateřské školy nebo domovy seniorů. Stop dotačním programům. Zároveň by obce a kraje musely hledat finance jinde a stejně by nakonec opět sáhly do peněženek občanů – například zvýšením poplatků za svoz komunálního odpadu, poplatků za psa či daně z nemovitosti.


Je nabíledni, že vládní návrh daňového balíčku v této podobě nebude mít mou podporu, naopak se kloním k jakýmkoliv pozměňovacím návrhům a doufám, že kolegové senátoři a následně i Poslanecká sněmovna budou mít více rozumu. Považuji za nezbytné snížit rozpočtové dopady návrhu, stát musí jednoznačně samosprávám výpadek příjmů kompenzovat. Na půdě Senátu aktuálně probíhají bouřlivé diskuze na téma, jak docílit toho, aby zrušení superhrubé mzdy nemělo likvidační dopad na obecní a krajské rozpočty.Ilustrační foto


コメント


bottom of page