top of page

Obce na Mělnicku trápí zamýšlená spalovna odpadu

Aktualizováno: 30. 7. 2020

Horní Počaply, Dolní Beřkovice a Cítov v katastrálním území Horní Počaply, Křivenice, Dolní Beřkovice, Vliněves, Brozánky, Cítov a Býkev. Zmíněným obcím na Mělnicku nedá spát připravovaný záměr Zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO), které má do roku 2024 vzniknout v areálu stávající Elektrárny Mělník v Horních Počaplech. Rozladěni jsou zejména návrhem dopravní obslužnosti spalovny odpadu.

Místní se obávají, že přibližně tři sta tisíc tun odpadu bude sváženo silniční dopravou, namísto přívětivější železniční, kterou je navíc elektrárna plně obsloužena. „Nesouhlasíme s trasováním komunikací, zábory půdního fondu, nárůstem koncentrací prachu, plynných a hlukových emisí, vibrací, které nutně s realizací ZEVO a silniční dopravou do spalovny zákonitě vzniknou,“ řekl starosta obce Cítov David Rameš před časem Deníku. Dotčeným samosprávám bylo zkraje roku předloženo nové dopravní řešení napojení na ZEVO, které nebylo se samosprávami konzultováno.

Spolu se starostkou města Liběchov Vladimírou Zralíkovou se proto obrátili s prosbou o pomoc a podporu na senátora Jiřího Voseckého, do jehož volebního obvodu č. 36 oblast na Mělnicku spadá. Ten se již zúčastnil několika jednání, dojít má i k setkání se zástupci ministerstva životního prostředí.

„Pan starosta z Cítova a paní starostka z Liběchova mě oslovili, že zde mají problém. Na základě podkladů, které mám k dispozici, jsem se s problematikou seznámil a domnívám se, že samosprávy byly kráceny na svých právech, nebyly plně a korektně informovány o dění tak, jak by měly být. Podobné nadregionální záležitosti jsou přesně tou platformou, kterou by měl senátor řešit,“ podotýká senátor Jiří Vosecký s tím, že ho těší, že obce postupují jednotně, protože v jednotě je síla.

Lokalitu navíc zná na vlastní kůži, sám tu pravidelně projíždí. „Oblast Liběchova a Cítova je dopravně velmi exponovaná, silnice jsou přetěžovány a jakékoliv další kamiony by situaci jen zkomplikovaly. Stačí se podívat na to, že silnice byla loni zrekonstruovaná a letos už jsou na ní opět vyjeté koleje,“ popisuje.

Dopravní situaci v oblasti je navíc třeba řešit (když už se zde investuje) v dlouhodobějším horizontu – nejen deseti, ale rovnou padesáti let. „Řešení musí vyhovovat dlouhodobě,“ podotýká senátor Jiří Vosecký.

Ve středu 6. února se zástupci samospráv setkali za přítomnosti senátora Jiřího Voseckého se zástupci Středočeského kraje. Prohlédněte si zápis z jednání.

“Situaci budu mapovat i nadále a v případě potřeby budu samosprávám plně nápomocen,” dodává senátor Jiří Vosecký.


Záměr spalovny na Mělnicku

Takzvané ZEVO, zařízení pro energetické využití odpadu, má vzniknout v areálu Elektrárny Mělník v Horních Počaplech do roku 2024. Zařízení by mělo kombinovat spalování odpadu s teplárenským provozem. Odpad by se sem měl vozit v podstatě z celého kraje. Ročně by se tu mělo spálit kolem 320 tisíc tun odpadu. ZEVO Mělník, jehož investorem je společnost ČEZ, má podporu Středočeského kraje a schválenou studii EIA (posuzování vlivu na životní prostředí) s kladným stanoviskem ministerstva životního prostředí.

Zajímavé články k tématu:

Comments


bottom of page