top of page

Podpořte Hedviku Zimmermannovou, ředitelku husitské diakonie, v anketě Žena regionu

Stejně jako loni jsem využil příležitosti nominovat výjimečnou osobnost našeho kraje do ankety Žena regionu, nad níž má Senát záštitu.

Po loňském úspěchu paní Evy Barkmanové, která v anketě zvítězila za Liberecký kraj, jsem se tentokrát rozhodl navrhnout paní Hedviku Zimmermannovou (na snímku nahoře zcela vpravo), ředitelku husitské diakonie a farářku Církve československé husitské v Hrádku nad Nisou. Prosím, podpořte Hedviku Zimmermannovou v anketě Žena regionu svým hlasem zde.

Kdo je Hedvika Zimmermannová?


Profesní život Hedviky Zimmermannové se odehrává ve třech rovinách, které se navzájem prolínají a tvoří také významnou část jejího soukromého života. „A vážím si toho, že můžu dělat to, co vnímám jako své poslání, co mě v životě naplňuje a že jsem obklopena lidmi, se kterými můžu jít společnou cestou,“ říká Hedvika Zimmermannová.

V roce 1993 nastoupila jako farářka husitské církve do malé náboženské obce v Hrádku nad Nisou a toto povolání vykonává s krátkými přestávkami, kdy si „odskočila“ na mateřskou dovolenou a na radnici do funkce místostarostky, dodnes.

Vedení husitské diakonie pak na popud vedení církve převzala v roce 2007. „Diakonie se tehdy nalézala ve složité situaci a tak jsem toto vnímala jako výzvu a úkol. Postupně jsme zakládali nová střediska a snažili se pomáhat tam, kde bylo třeba, a to především v sociální sféře ale i při povodních a dalších živelných katastrofách,“ přibližuje. Po republice má diakonie nyní 12 středisek (a tři další jsou v procesu registrace), které se věnují široké škále sociálních činností a služeb, od domácí hospicové péče a domovů pro seniory, přes zařízení věnující se lidem s handicapem až po volnočasová zařízení pro děti a mládež i seniory.

„Každé středisko husitské diakonie má svého ředitele a moje úloha spočívá především v koordinaci jejich činností, pomoci při získávání dotačních prostředků prostřednictvím grantů, řešení nestandardních situací, komunikaci vůči státním i církevním orgánům a zakládání nových diakonických středisek a v neposlední řadě také koordinací humanitní pomoci ze strany husitské církve v případě živelných katastrof,“ popisuje náplň své práce Hedvika Zimmermannová.

„Vím, že je to dar, být součástí organizace, které mnoha drobnými skutky pomáhá lidem, kteří naši pomoc potřebují a kteří si nemohou v dané chvíli sami pomoci. Tyto zdánlivě nedůležité drobné skutky tvoří mozaiku, ze které vzniká velkolepé dílo, a jsem hrdá na to, že mohu být součástí týmu lidí, kteří se na tvorbě tohoto díla podílí,“ dodává.

Hedvika Zimmermannová žije v Hrádku nad Nisou, v samém srdci regionu Trojzemí, a tak má možnost pouštět se do mnoha přeshraničních aktivit, které život místních obohacují. „Pomocí společných projektů a akcí jsme se naučili hledat cesty k sobě navzájem. Se zástupci spolků a sdružení jsme hledali naše společné zvyky a tradice a našli vskutku mnohé, co nás spojuje přes hranice zemí i konfesí. Dnes je již pro nás samozřejmostí spolupráce měst, spolků a institucí. Nebylo tomu tak vždy a jsem ráda, že jsem mohla tuto proměnu prožít,“ přiznává.

Díky své profesi je v neustálém kontaktu s mnoha lidmi a i díky tomu se aktivně podílí na společenském životě města i regionu a stojí při zrodu akcí, které se již staly nedílnou součástí kulturního kalendáře regionu Trojzemí. Ať už je to hrádecký adventní cyklus „Cesta za hvězdou“, „Evropská pouť“ nebo setkání obyvatel tří zemí na přelomu roku na Trojzemí a v neposlední řadě například i „Festival umělecké tvorby osob s handicapem“ v polské Bogatině, do kterého se již několik let diakonie aktivně zapojuje.

„Nominaci na ocenění „Žena regionu“ si vážím a vnímám ji především jako ocenění díla, kterého se mi podařilo společně s ostatními zde v regionu dosáhnout. Diakonická činnost a život a práce v pohraničí mají jedno společné – nejsou lehkou cestou bez překážek. Vedle problémů a omezení sebou však přinášejí mnoho výzev a možností, spolupráci s jedinečnými osobnostmi a radost z nově prošlapaných cest. Toto ocenění je tak trochu směrovkou ukázat tuto cestu dalším obyvatelům regionu,“ uzavírá Hedvika Zimmermannová.

O soutěži:

Celostátní soutěž ŽENA REGIONU je určena všem ženám, jež svým aktivním přístupem motivují a obohacují ostatní, podílejí se na veřejném životě, pomáhají nemocným, dětem či zvířatům nebo přispívají ke zlepšení a rozvoji svého regionu. Nejedná se přitom jen o veřejně známé a úspěšné osobnosti, ale především o obyčejné ženy, o jejichž smysluplných a nezištných aktivitách nemá veřejnost ani média většinou ani tušení. Soutěž se koná pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky v čele s předsedou Milanem Štěchem.

Vyhlašovatelem soutěže je od roku 2009 společnost Prime Communications, s.r o. Více o soutěži.

Loňský ročník:

Comments


bottom of page