top of page

Podporuji akci Česko svítí modře na zvýšení povědomí o autismu

Připojuji se k akci Česko svítí modře 2. dubna! Jak konkrétně akci podpořím, si ale zatím ponechám jako překvapení, jedno je jisté, těch kroků bude víc.

Každopádně bych byl rád, aby moje snahy neskončily několika malými skutky v jeden den (2. dubna). O problematice autismu a životních podmínkách dotyčných bych rád vyvolal diskuzi na schůzi Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku v Senátu PČR a otázkou autismu se chci zabývat i do budoucna.

Česko svítí modře je osvětová kampaň platformy Naděje pro Autismus, jejímž cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o problematice autismu a vyjádřit podporu lidem s poruchami autistického spektra (PAS) a jejich blízkým. Kampaň startuje 2. dubna ne náhodou, jde o Světový den zvýšení povědomí o autismu stanovený OSN, a potrvá až do konce měsíce.

Ani modrá barva nebyla vybrána náhodně. Je symbolem komunikace – jedné ze tří oblastí, které jsou pro osoby s PAS problematické a pro vzájemné porozumění zcela zásadní.

Podporu kampani a lidem s PAS může vyjádřit každý z vás: modrým laděním oblečení nebo jeho doplňku, účastí na některé z akcí, nasvícením objektu na modro.

Informace o kampani, inspiraci k zapojení a registraci programu naleznete na portále platformy Naděje pro Autismus – www.nadejeproautismus.cz.

Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Laicky řečeno autistické dítě má v mozku vše špatně propojeno. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Má svůj svět. Duševní vývoj dítěte je kvůli tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Autismus doprovází specifické vzorce chování.

Vázne napodobování a řeč. Děti vypadají, že neslyší a nereagují na své jméno. Když něčemu nerozumí, reagují afektem a křikem. Jsou stresovány naším světem a bojí se ho. Pro ostatní působí dojmem nevychovaných a rozmazlených dětí. Prakticky se ale rozmazlit nedají, protože vlastně o žádné dárky nestojí.

Většina problémů, se kterými rodiny s dětmi s PAS a dospělé osoby s PAS žijí, vychází z neinformovanosti veřejnosti. Bohužel jak z laické, tak často i z odborné. Podle odhadů žije v České republice na 100 tisíc osob s PAS. Autismus však neovlivňuje život jedné osoby, ale celé rodiny, ve které osoba s PAS žije. S odsuzováním okolí, s neochotou úřadů, s neadekvátní zdravotní a sociální péčí, se sociální izolací, s nezájmem těch, kteří by zájem mít měli, se tedy potýká až půl milionu obyvatel naší země. Možná i více.

Zvyšováním povědomí o autismu a větší informovaností široké veřejnosti můžeme těmto dětem pomoci k lepšímu životu a jejich budoucímu uplatnění. A to za trochu námahy přece stojí.


Česko svítí modře


S využitím zdroje: Česko svítí modře Ilustrační obrázek: www.freeimages.com

コメント


bottom of page