top of page

Slavnostní konference k výročí 100 let existence Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí

Rok 2019 není jen třicátým výročím sametové revoluce, stejně tak si připomínáme sto let od vzniku Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Ve čtvrtek 5. prosince proto na půdě Senátu proběhne slavnostní konference, jejímž gestorem je za Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku senátor Jiří Vosecký (SLK). Bude se hovořit o minulosti a současnosti ústavu, stejně tak vystoupí jeho bývalí ředitelé a také čestní hosté.

Mezi hlavní výzkumné zájmy ústavu patří: trh práce a zaměstnanost; sociální dialog a pracovní vztahy; sociální ochrana; rodina; rovné příležitosti; příjmy a mzdy, teorie sociální politiky.

Slavnostní konference ke 100. výročí Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí se koná ve čtvrtek 5. prosince od 11 do 15 hodin v Hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu. Pořádá ji Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, záštitu jí propůjčil místopředseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch.

Program:

  1. 11:00     senátor Jiří Vosecký, Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku – zahájení konference, úvodní slovo

  2. 11:15     Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc., ministryně práce a sociálních věcí – slovo zřizovatele

  3. 11:30     Prof. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D.: O resortním sociálně politickém výzkumu v českých zemích v letech 1919-1989

  4. 11:50     Vystoupení bývalých ředitelů Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí

  5. 12:15     Mgr. Jaromíra Kotíková, ředitelka VÚPSV: Současnost a budoucnost VÚPSV

  6. 12:35     Přestávka, raut

  7. 13:15     Vystoupení čestných hostů – zástupců spolupracujících subjektů

  8. 13:35     Diskuse nad dalším směrováním činnosti VÚPSV

  9. 14:15     Závěr konference


Historická tradice Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí sahá až do začátku minulého století, kdy bylo založeno první výzkumné pracoviště v resortu práce a sociálních věcí – Sociální ústav Československé republiky (1919). Výzkumná činnost dnešního VÚPSV vychází z těchto tradic a je inspirována i aktivitami příbuzných ústavů a výzkumných center v evropských zemích.

Na základě zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, se právní forma Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí dnem 1. ledna 2007 změnila ze státní příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou instituci – rejstřík veřejných výzkumných institucí.

Hlavní náplní ústavu je aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni, formulovaný podle aktuálních potřeb orgánů státní správy, popřípadě neziskových či privátních subjektů. Ústav také vykonává konzultantskou činnost pro uživatele výsledků výzkumů, organizuje semináře, konference a vydává odborné publikace. Výzkumné projekty se každý rok připravují ve spolupráci se zřizovatelem a zainteresovanými subjekty s ohledem na kontinuitu vývoje vědy a výzkumu v předmětných oblastech. Mezi hlavní výzkumné zájmy ústavu patří: trh práce a zaměstnanost; sociální dialog a pracovní vztahy; sociální ochrana; rodina; rovné příležitosti; příjmy a mzdy, teorie sociální politiky.

Nedílnou součástí ústavu je také oddělení knihovnicko-informačních služeb.

Budoucnost: Základními okruhy výzkumu budou ve VÚPSVu do roku 2022 oblast práce, sféra sociální a oblast rodiny spolu se sociálními souvislostmi demografického vývoje. Cíle ústavu na další tři roky sestávají ze snahy o zvýšení výkonu a kvality výzkumu (vyhledávání nových výzkumných partnerů, větší kooperace s odborníky, silnější propojení s vysokými školami, zvýšení počtu grantových projektů), zvýšení úrovně řízení a odborné komunikace s MPSV a větší počet konferencí, seminářů a kulatých stolů k prezentaci dosažených výsledků – a to jak k odborné, tak laické veřejnosti.

bottom of page