top of page

Vosecký má podporu více než 90 % starostek a starostů

Senátorovi Jiřímu Voseckému veřejně vyjadřuje svoji podporu v nadcházejících senátních volbách více než 90 % starostek a starostů měst a obcí volebního obvodu č. 36, kam spadá Českolipsko, ale také část Mělnicka a Liberecka. Volby do Senátu PČR se uskuteční už tento pátek a sobotu 2. a 3. října.

„Jedním z mých hesel je a vždy bylo, že namísto velkých slov a frází by za každým, kdo pracuje v jakékoliv volené funkci, ať už na úrovni politiky komunální, krajské či nejvyšší, měly být vidět výsledky jeho práce. Slova množství starostů a starostek z mého volebního obvodu jsou mi důkazem, že se mi toto krédo snad dařilo uspokojivě naplňovat," těší senátora Jiřího Voseckého (SLK).

Starostové a starostky, ale i osobnosti regionu napříč oblastmi, si pochvalují, že jim Jiří Vosecký nikdy neodmítl podat pomocnou ruku, otevíral pro ně důležité dveře patřičných institucí, pomáhal jim řešit lokální i regionální problémy či "jen" svou záštitou a účastí rád podpořil místní akce. Kvitují, že nemluví, ale nekoná. Velice kladně je hodnocena jeho iniciativa a hmatatelná aktivita, kdy během jarní pandemie nového koronaviru pomáhal veřejným institucím zajišťovat roušky, dezinfekci či rukavice. Starostové a starostky vyzdvihují Jiřího Voseckého jako senátora, který nebyl schovaný jen na Českolipsku, ale se stejnou péčí se věnoval i obcím a městům na Mělnicku a Liberecku, které byly k volebnímu obvodu č. 36 přilepeny poněkud nešťastně.


Co o Jiřím Voseckém vybrané starostky a starostové říkají?

(komplet přehled včetně mapy podporovatelů najdete zde)


Marcela Novotná, starostka Nového Oldřichova

Jeho ohromná pracovitost, selský rozum, jistá politická diplomacie a přímost jsou mnoho let prověřené vlastnosti, které patří nejen do komunální politiky. Právě za Jiřím stojí zrealizování velkého množství smysluplných projektů, které jsou chloubou nejedné obce a mají nadregionální význam. U nás v obci se například jedná o rekonstrukci starého chátrajícího kulturního domu, který se přeměnil v důstojné Centrum pro vzdělávání a kulturu. Podpora hasičů a obměna jejich zastaralého vozového parku je pro pana senátora Voseckého srdeční záležitostí. Pod jeho taktovkou se také uskutečnila pověstná světelná hasičská fontána v Praze, která se zrodila u našich hasičů v Novém Oldřichově, a pan senátor ji povýšil na celorepublikový fenomén. Bylo by možné psát a uvádět další a další příklady jeho práce a pomoci. Je to člověk se srdcem na správném místě. Máte problém, zvednete telefon, zavoláte a vždy se můžete spolehnout na jeho pomoc. A to nejen v oblasti politiky."


František Chadima, starosta Krompachu

Chtěl bych Vám za naši obec vyjádřit plnou podporu k obhajobě senátorského postu, protože si myslím, že jste v tomto volebním období v Senátu PČR mnoho vykonal a ta práce je za Vámi vidět. Ve vašem senátním obvodě jste nezahálel a kde Vás bylo potřeba, tam jste jednal a makal. Máte přesně pravdu, jste politikem, a to znamená být tady pro lidi. V tom vidím přínos pro naše obce, ve kterých podporujete starosty a nutíte je pracovat ve stejném módu jako Vy. Velmi patrná je Vaše podpora jednotek dobrovolných hasičů, kdy jejich zřizovatelem jsou právě obce, které na ně vydávají nemalé prostředky, a právě Vy jste byl schopen zajistit materiální a technickou podporu, což se v současné době přímo týká i naší krompašské jednotky dobrovolných hasičů, která získala novou hasičskou cisternu. Chtěl bych také připomenout Vaši angažovanost při obnově pomníku Tomáše Garrigue Masaryka v Krompachu v roce 2017 v návaznosti na 100leté výročí vzniku ČSR v roce 2018. Připojuji také poděkování, že se mohla naše Jednotka JSDH Krompach aktivně zúčastnit Hasičské fontány Praha 2018. Vaši práci jsem velice ocenil v letošní koronavirové krizi, kdy jste při nedostatku dezinfekce, rukavic a roušek, dokázal tyto ochranné pomůcky obstarat a následně zajistit jejich distribuci přes nás starosty potřebným. Mohl bych dále pokračovat ve výčtu užitečnosti Vaší senátorské práce, ale za naši obec můžeme říci, že jste senátor na správném místě, proto podporujeme Vaši obhajobu postu senátora za Českolipsko v podzimních volbách."


Eva Burešová, starostka Doks

Zodpovědně hlásím, toto je můj kandidát na senátora“ Pana Voseckého jsem poznala v r. 2004, kdy jsem byla pár týdnů ve funkci projektové manažerky na Městském úřadě v Doksech. Byla to doba, kdy o dotacích z Evropské unie sem tam někdo slyšel, ale nikdo o nich moc nevěděl. Dostala jsem kdysi doporučení na p. Voseckého. Pan Vosecký mě ochotně „za ruku“ přivedl představit starostovi z německého Oybina a věnoval mi hodně času, rad a svých kontaktů k tomu, abych po 4 měsících v nově zřízené funkci na městě mohla vedení města představit první žádost o dotaci z fondů EU. Byla to vůbec první žádost a první dotace z fondů EU ve výši cca 12 mil. – oprava lávky přes zátoku Máchova jezera a přístupných cest. Dělal vše s takovou samozřejmostí, přesto, že konkuroval vlastním projektům a nikdy za to neočekával velké díky a veřejné chvály. Tenkrát jsem se divila a nechápala, proč nezkušené úřednici z města vzdáleného věnuje své rady, čas a hlavně kontakty. Už pár let to chápu. On je prostě takový! Pro někoho možná drsný a lidový, ale pro mě je to člověk na správném místě! Člověk, který komukoliv a kdykoliv nezištně a ochotně pomůže. Vždyť díky němu Doksy čerpaly vůbec první dotaci z fondů EU. Tím to ale neskončilo, pomáhal mi svými zkušenostmi a radami nejenom ve funkci projektové manažerky, ale také starostky. Stejně tak pomohl i dalším mým kolegům v regionu jako senátor za Českolipsko. Snad mi promine, ale „pan Vosecký je workoholik!“ A takových je v naší politické scéně sakra málo a proto on je pro mě jasnou volbou v obhajobě mandátu. Ví, co města a obce potřebují a ukázal, že to umí nejen prosadit, ale má i vize a ne sliby, je férový, otevřený a hlavně fakt pracovitý. A s čím v poslední době pomohl nám Doksákům? Krátce řečeno: s dotací na zámek. Bez něj bychom ji neměli."


Martin Mach, starosta Mšena

Senátor Jiří Vosecký nám v uplynulém volebním období na Kokořínsku významně pomáhal. Problémy regionu zná a snaží se je spolu s místními starosty řešit. Jen namátkou - pomohl s klíčovým obnovením železniční dráhy Mělník - Mšeno, rozjel úspěšnou spolupráci uměleckých škol v celém svém volebním obvodu, angažuje se při snahách vyřešit složitou dopravní situaci v Liběchově. Za jeho pomoc jsem mu vděčný a proto jej podporuji i v těchto volbách a přeji mu znovuzvolení!"


Vladimíra Zralíková, starostka Liběchova


Senátor Jiří Vosecký patří k lidem, kteří své působení v politice chápou skutečně jako veřejnou službu: je neustále v úzkém kontaktu s obcemi ve svém kraji, aktivně se zajímá o jejich problémy a pomáhá starostům řešit závažné otázky přesahující pole komunální politiky. Oceňuji především zaujetí, se kterým vstoupil do jednání o složité dopravní situaci ve Středočeském, Ústeckém a Libereckém kraji. Byl mi silnou oporou také ve vyřizování záležitostí v dnes tolik citlivé oblasti vodohospodářství. Zároveň je člověkem, který si najde čas i k tomu, aby svou osobní účastí podpořil občanské iniciativy a společenský život v obcích. To všechno jsou důvody, proč pana Jiřího Voseckého podporuji v jeho opětovné kandidatuře do Senátu Parlamentu České republiky."


Jaroslav Türnhofer, 1. místostarosta České Lípy

„Nám v České Lípě intenzivně a systematicky pomáhá Jiří Vosecký řešit problematiku vysokého počtu žáků s odlišným mateřským jazykem. V případě České Lípy se jedná zejména o děti mongolské národnosti, kde vznikají kromě mnohem větší jazykové bariéry i socio-kulturní odlišnosti. Na toto téma se sešel s ministrem školství Ing. Robertem Plagou za účasti členů Výboru pro výchovu a vzdělávání města Česká Lípa. Pracuje na vzniku integračních pravidel, které by zajistily, že až poté, co si děti osvojí český jazyk, dojde k jejich zařazení do příslušného ročníku ve škole. V rámci legislativy pracuje na celkovém zpřísnění pravidel v zaměstnávání agenturních zaměstnanců z cizích zemí."


Jindřich Urbánek, starosta Řepína

Podporuji ve volbách do Senátu stávajícího našeho senátora Jiřího Voseckého. Proč píši našeho? Protože je to on, který jako jediný ze senátorů za Českolipsko se stará i o obce na Kokořínsku a Mělnicku. Prostě člověk na pravém místě, u kterého se nemusíte bát zklamání a jasná volba pro náš region."


Commentaires


bottom of page