Mé priority

Skupina ČEZ chce postavit vedení vysokého napětí 110 kV koridorem přes Chráněnou krajinnou oblast Lužické hory. Obce Novoborska, které jsou závislé na cestovním ruchu, by to tvrdě zasáhlo. Musel by se vykácet osmnáctikilometrový pás lesa, dráty vedoucí vrcholovými partiemi Lužických hor by nenávratně poškodily krajinu.

Už více než deset let stojím v čele iniciativy, která hledá optimální řešení pro tuto stavbu. Firma ČEZ projekt kvůli našemu naléhání před lety zastavila, nyní ho ovšem znovu zařadila do svých záměrů na roky 2017 a 2018. Naše iniciativa usiluje o šetrnější řešení výstavby tak, aby nedošlo k poškození krajinného rázu Lužických hor a likvidaci pomalu a slibně se rozvíjejícího cestovního ruchu.

Čedičový kopec Tlustec je dominantou Českolipska a patří mezi naše nejhodnotnější přírodní lokality. Kámen se tu těžil od 70. let do roku 1998, kdy práce zatrhlo ministerstvo životního prostředí, a krátce také v letech 2003 a 2004. Nyní je těžba zastavena, majitel kamenolomu ovšem usiluje o její obnovení. Tomuto kroku nejsem nakloněn, neboť by negativně ovlivnil život obyvatel v okolí.

Stejně tak odmítám obnovení těžby uranu v regionu. Těžba uranu chemickou cestou by měla na krajinu stejně devastující vliv jako výstavba vysokého napětí skrz CHKO Lužické hory.

Pracovat se musí vyplatit. Budu iniciovat změny zákonů na podporu lidí, kteří pracují, nikoliv těch, kdo ze systému odčerpávají dávky. Jednou z podmínek prosperity regionu je zaměstnanost a tedy i kupní síla jeho obyvatel. Proto budu usilovat o koncepční řešení s přihlédnutím ke specifickým problémům jednotlivých oblastí a mikroregionů. Cílem je zvýšit počet pracovních míst a zejména podpořit vytvoření pracovních příležitostí také pro osoby s handicapem, ať už zdravotním, či sociálním.

Jedním z největších problémů regionu je dopravní situace na silnicích II/262, I/9 a I/13. Přetíženost silnic vedoucích z Děčína do České Lípy kamionovou dopravou ohrožuje obyvatele všech obcí na této trase. Proto je třeba řešit ji komplexně, což přesahuje kompetence jednotlivých obcí i obou dotčených krajů. Jako senátor získám větší pravomoc k řešení tohoto problému.

Na dosud vyprojektovaný obchvat České Lípy směrem na Děčín a Nový Bor, který by navázal na nákladní křižovatku vedoucí do českolipské průmyslové zóny Dubice, chybí peníze a jedná se o podobě křižovatek.

V roce 2007 se podařilo postavit mimoúrovňovou křižovatku I/9, I/13 v obci Okrouhlá, která je první částí potřebného západního obchvatu. Ten spojí Nový Bor a Českou Lípu a podstatně odlehčí silnici I/9 i oběma městům.

Jednou z mých priorit je pomoci zvýšit objem čerpání finančních prostředků z Evropské unie se zaměřením na investice do infrastruktury a turistického ruchu. K tomu bych rád využil svých zkušeností s tvorbou a realizací projektů v rámci svého působení v komunální politice.

V rámci Svazku obcí Novoborska se mi podařilo navázat příhraniční spolupráci s německými obcemi Oybin a Johnsdorf.

Projekty:

  • Zažít vrcholy – Cílem přeshraničního projektu Zažít vrcholy je propojení nabídek cestovního ruchu na vrcholech Lužických a Žitavských hor. Již se podařilo otevřít lyžařskou boudu na Polevsku, která zjednoduší a zkvalitní údržbu běžeckých tras na Jedličné. Vznikly letní a zimní mapy, které jsou zdarma k dostání v infocentrech. Dalším krokem je výstavba odpočinkových přístřešků nejen pro cyklisty.
  • Motýlí dům – V roce 2004 se díky programu Phare CBC podařilo v Žitavských horách otevřít Motýlí dům a dům tropů. Návštěvníci tu najdou odpočinek, zážitek i poučení.
  • Dále např.: mapy Lužických hor, Sklářská stezka, Evropská turistická stezka,…