top of page

Jiří Vosecký pro i-noviny.cz: V senátní kanceláři v Okrouhlé jsem denně


Jedním z deseti kandidátů na senátora je i ten současný, Jiří Vosecký. Přesvědčil voliče, že je správně zastupoval v horní komoře, nebo budou chtít změnu?

Kdybych měl vypisovat kurzy v sázkové kanceláři, osobně bych moc neriskoval a držel se hodně blízko jedničky. Byť samozřejmě jako novinář bych si přál větší drama.


Do senátních voleb vstupujete jako favorit. Za prvé z důvodu, že stávající senátoři mají vždy lepší pozici, za druhé jako kandidát hnutí Starostů, kteří mají v regionu velkou podporu. Chystáte se nějak vystupňovat kampaň?

Děkuji, pane Bárto, že mě považujete za favorita, cením si toho. Pro podzimní volby do Senátu PČR 2. a 3. října nechystám nijak zásadní předvolební kampaň. Za posledních šest let, kdy jsem senátorem, jsem mnohokrát navštívil všechny obce, které spadají do volebního obvodu č. 36 Česká Lípa, jednal jsem se starostkami a starosty. Řešili jsme spolu jejich problémy na místní, regionální i republikové úrovni. Navštěvoval jsem kulturní a společenské akce, přebíral záštity nad organizováním různých výstav, setkání, dobročinných akcí apod. Proto se dá říci, že kampaň pro znovuzvolení senátorem jsem započal již druhý den po svém zvolení v říjnu 2014. Myslím si, že pokud pro region nepracujete, žádnou kampaní, ani sebevíce vystupňovanou, toto nedoženete. Kampaň jsem pojmenoval jednoduše: Být užitečný. Moje kampaň ale bude především pozitivní, tak jako před šesti lety. Nemám rád pomluvy, pomlouvačné dopisy, negativní komentáře z falešných Fb profilů apod. Bohužel v České Lípě jsou již téměř každé volby touto negativní kampaní doprovázeny.


Trochu jste mi nahrál. Všiml jsem si, že některé falešné účty začaly podporovat i vás. Jde o vaši aktivitu, aktivitu některého z asistentů nebo jen o můj dojem?

No vidíte, já si zatím všiml pouze těch, které se mě snaží poškodit. Jo, vlastně máte pravdu, jeden jsem viděl. Jmenuje se, myslím, Milan Včelka a jako profilovou fotku má včelu. Byl jsem označený v nějakém příspěvku, kde se do mě naváželi a tento profil mě obhajoval, ale tak okatě, že tomu nemohl snad nikdo věřit. Abych Vám ale jednoznačně odpověděl: opravdu žádné falešné FB účty nezakládám, ani nikdo z mých spolupracovníků. Osobně mám co dělat, abych se staral o osobní profil, kde mám přes 4300 přátel, a politickou stránku, kde se snažím informovat o aktuálním dění a mé práci.

Od manželky (celý profesní život je ve školství) vím, že jste internetový mág a vaše výuková videa jsou už legendární. V IT technologiích jsem oproti vám začátečník, pouhý uživatel, ale i tak dobře vím, že v IT prostoru lze vysledovat téměř úplně všechno. To bych si nikdy na triko nevzal. V mém věku a historií si nepotřebuji takto zkazit své jméno, za to mi ani znovuzvolení do Senátu nestojí. 


V Senátu jste šest let, ale stejně jako předchozí senátoři, nejste až tak moc pro veřejnost viditelný. Já jsem si pročítal vaše výstupy v Senátu a ve skutečnosti docela aktivní jste. Zkuste vyzdvihnout vaše nejlepší kousky z hlediska legislativního. Na tvorbě či úpravě kterých zákonů jste se podílel?

V Senátu se věnuji v legislativní oblasti především zdravotnictví a sociální politice. Zde jsou často témata, která nejsou mediálně zajímavá. Zákony řešící zdravotně postižené, sociálně právní ochranu dětí, problematiku dětí s poruchou autistického spektra (zde úzce spolupracuji s paní doktorkou Zejdovou z České Lípy na podobě celého balíku zákonů řešící toto téma). Zabývám se také nastavením nové legislativy u sociálního bydlení, aby se z dávek nestával výnosný obchod s chudobou. Dlouho jsem pracoval na zákonu, který by zrušil karenční dobu = proplácení prvních tří dnů nemoci. Protože zaměstnanci by neměli být trestáni za to, že jsou nemocní. Stávalo se, že lidé choroby přecházeli, což nebylo žádoucí pro jejich zdraví, zároveň ohrožovali své kolegy v práci, které mohli nakazit. Tento zákon jsme v Senátu několikrát schválili, ale vždy skončil v Poslanecké sněmovně „pod stolem“. Nakonec Vláda tento námi zpracovaný zákon vzala (zachovala i snížení odvodů na pojistném z 2,3 na 2,1 %, jak jsem navrhoval), sama jej předložila do Poslanecké sněmovny a zákon nyní platí. Mnohdy není důležité, kdo zákon předložil, ale že se ho podařilo schválit. Proto se ani nezlobím, že Vláda vzala moji několikaletou práci a přivlastnila si ji. Jinak se snažím pravidelně o své práci psát články a zveřejňovat je na mém webu www.jirivosecky.cz, případně na Facebooku. Zde je uvedeno, jaká práce v Senátu za mnou stojí: https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/zajmoveOblasti?pid=282 kromě tvorby zákonů, jsem aktivní ve zpravodajování zákonů. Mimo téma zdravotnictví jsem spoluautorem např. zákona, který řešil kompenzaci propadu daňových příjmů obcí v souvislosti s COVID-19.


Hodně jste se zviditelnil zákonem umožňujícím jezdit na kole po požití alkoholu. Co vás zrovna k angažování v tomto problému vedlo?

No vidíte, v předchozím výčtu zákonů, jsem na tento zákon zapomněl. Tolerovaný limit 0,5 promile například úspěšně funguje v sousedním Německu; v Rakousku či Polsku je ještě vyšší. Když jedete od nás z Krompachu na Oybin a tam si dáte pivo, nepácháte žádný trestný čin. Ale jakmile přijedete z Německa zpět do Čech, už máte problém. Takže i v rámci podpory cestovního ruchu a přeshraniční spolupráce je zapotřebí harmonizovat základní právní předpisy s evropskými státy. A posouvat bychom se měli rozhodně na západ.

Nutno také připomenout, že návrh koresponduje s mým přesvědčením “zákonů pro lidi”, neboť i tato úprava vznikla z iniciativy samotných občanů, kteří po celé republice sesbírali více než 10 tisíc podpisů. Do Senátu ji pak dokonce až z Moravy dovezl jeden odvážný cyklista. Nejedná se tedy o žádný náš výmysl “od stolu”. Je zřejmé, že rekreační sportovci se rádi při výletě na kole osvěží dobře vychlazenou desítkou či okoštují decku dobrého moravského vína. Ostatně si také od návrhu slibujeme zatraktivnění moravských cyklostezek protínajících tamní vinice a zvýšení turismu v příhraničních oblastech.

Je ovšem třeba připomenout, že se nejedná o zákon pro alkoholiky, nýbrž pro zodpovědné lidi – cyklisty, aby nemohli být šikanováni policisty, když si dají jedno pivo. Protože někde se toto skutečně dělo.


Já si vaši senátorskou práci uvědomuji hlavně z hlediska lobbování za obchvat České Lípy. V jaké fázi nyní celý projekt je? Budou ještě lidé jezdit v autech, než se okruh dobuduje?

Dobudování obchvatu se zajisté stávající auta dožijí a budou převažovat ty se spalovacím motorem. Jsem optimista. Západní obchvat České Lípy je rozdělen na dvě etapy. 1. etapa Dubice – Dolní Libchava – 1,5 km dlouhý úsek mezi ul. Dubická a silnicí II/262 v Dolní Libchavě, zde je dokumentace k územnímu řízení již vydaná a probíhá inženýrská činnost. Předpoklad podání žádosti o územní rozhodnutí je 4. čtvrtletí tohoto roku a podmínkou je schválení změny českolipského územního plánu.

2. etapa Nový Bor – Dolní Libchava – úsek navazující na křížení silnice II/262 v Dolní Libchavě a končí u nás v Okrouhlé (to je to místo, kam se všichni premiéři jezdí fotografovat :-), památná je také věta „Ťoku, podepiš to“). Zde je dokumentace k územnímu řízení již také zpracovaná a probíhá inženýrská činnost. Předpoklad podání žádosti o územní rozhodnutí je 2. čtvrtletí roku 2021.

Myslím si, že příprava dobudování obchvatu České Lípy je opravdu dobře rozjetá a zde je nutné poděkovat také paní starostce České Lípy, že se o projekt zajímá, což je ku prospěchu věci. U petice za dostavbu obchvatu máme nyní nasbíráno cca 8000 podpisů. Jak nasbíráme 10 000, předložím petici do Senátu k Výboru pro petice. Již jsme například schvalovali petici za dostavbu dálnice na Karlovarsku a díky projednávání v Senátu se její dostavba také urychlila. Nyní má petice za dostavbu již přislíbenou ministerskou výjimku, která celý proces o dva roky urychlí, a to je opravdu hodně. Druhá rovina petice je, že díky mediální propagaci všichni zainteresovaní vědí, že obchvat „existuje“ a snaží se, aby se neházeli klacky pod nohy. On podpis členů Vlády pod peticí, která se obrací na členy Vlády, dokáže mnoho.


Jsou i jiné projekty na Českolipsku, do kterých jste se z pozice senátora zapojil?

Za západní obchvat České Lípy lobbuji už opravdu dlouho, ale není to pouze tato dopravní stavba, zmíním například obchvat obce Svor na silnici 1/9, kde nyní dochází k výkupům pozemků a pracuje se na vydání stavebního povolení. Dále zkapacitnění silnice 1/9 Svor– Nový Bor, kde nyní probíhají výkupy pozemků, a pracuje se na vydání stavebního povolení. Obchvat Stvolínek na silnici 1/15, kde je nyní konečně schválen záměr a pracuje na EIA. Obchvat Zahrádek na silnici 1/15, schválen záměr a pracuje sena EIA. V Oboře u Doks se bohužel nedaří prosadit obsáhlejší rekonstrukci silnice 1/38 s obchvatem a nyní se pracuje na úspornější variantě. S obchvatem České Lípy úzce souvisí mimoúrovňová křižovatka v Okrouhlé. Zde by měl vzniknout prostor, kde Policie ČR bude vážit kamiony a rovnou ty přetížené odstavovat.  Z této prosazené varianty mám obzvláště radost. No, a když se na výčet těchto staveb podíváte, tak vám z toho vyjde jediné. Již cca 20 let pracujeme na trasování nové silnice 1/9, která by Českolipsko inteligentně připojila k dálnici D8. Protože stávající stav, kdy hlavní tah vede přes chráněné Kokořínské údolí, které již je dávno za propustností stávající dopravy, je dlouhodobě neudržitelný. S tím souvisí i obchvat Dubé a Kravař, který do tohoto konceptu přesně zapadá. V červenci 2020 se podařilo zorganizovat setkání starostů dotčených obcí v Liběchovském údolí, kde pracovníci Ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic představili koncepci vyhledávací studie na přeložku silnice 1/9 mimo tuto oblast a bylo přislíbeno, že první výsledky budou místním samosprávám předloženy do konce tohoto roku. V oblasti železniční dopravy jsem řadou jednání na příslušných institucích docílil znovuobnovení tratě Mšeno – Mělník. Kromě problematiky dopravní jsem se také zabýval např. jak zamezit negativním dopadům těžby v hnědouhelném dole Turów na podzemní vody v oblasti Hrádecka – Chrastavska nebo těžby kamene na Tlustci.


Všiml jsem si, že jste se zdržel při hlasování o návrhu usnesení Senátu k situaci v Hong Kongu. Nejsou podobná prohlášení Senátu k událostem na druhém konci světa jen jakýmisi plácnutími do vody?

Ano, zdržel jsem se. Chtěl jsem tím vyjádřit svůj názor, který jsem před hlasováním říkal kolegům v kuloárech. Více než se zaměřovat na všechny státy po celém světě, měli bychom se zajímat o blízké státy. Jako je Ukrajina, nyní Bělorusko, kdy Lukašenkův režim se nechce vzdát své moci a volby, které on nazývá demokratickými, jsou pouze zástěrka. A také jsem kolegům říkal, že než na pevninskou Čínu, se musíme zaměřit na Tchaj-wan. To je náš partner pro budoucnost, jak velikostí země, mentalitou, tak i možností pro spolupráci. Čínská lidová republika se nás snaží pouze vysávat, využít, vydělat na nás. To ukázalo na jaře v době koronakrize i rozdílné postoje obou zemí. Jedna země nám zpět prodala zboží, které jsme jim darovali jako humanitární pomoc a realizovala dodávky materiálu za přemrštěné ceny, no a druhá země nám bez jakýchkoliv ovací poslala zdarma pomoc, za kterou jsme poté v Senátu poděkovali představitelům Tchaj-wanu. Proto podporuji i cestu předsedy Senátu do této země.


Pokud byste senátní volby vyhrál podruhé, snažil byste se nějak povýšit v senátní hierarchii? Připomínám čtenářům, že jste například místopředsedou Stálé komise pro rozvoj venkova nebo Mandátového a imunitního výboru.

Nyní pracuji ve Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, kde jsem byl také místopředsedou, odtud pramení největší těžiště zákonů, kterých jsem spoluautorem/autorem. Protože mám dlouhodobé zkušenosti z pozice starosty, měl jsem zájem být také členem Stálé komise pro rozvoj venkova a když přišla nabídka, že bych se mohl stát jejím místopředsedou, již jsem neusiloval o místopředsednictví Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku. V úvahách na případné posílení mé pozice v Senátu ale nyní předbíháme. Nejdříve musím být znovu zvolen a mít silný mandát, alespoň jako před 6 lety, kdy jsem v druhém kole získal téměř 60 % hlasů. Pokud by se mi podařilo vyhrát v prvním kole, je to zase jiná pozice, ale to už jsme v říši fantazie. Mnohé také záleží na tom, jak dopadnou moji kolegové - senátoři, kteří mandát také obhajují, případně na nově zvolených senátorech, abychom znovu potvrdili, že klub Starostů je nejsilnějším klubem v Senátu.


Jak často se vyskytujete ve své senátní kanceláři? S čím se na vás běžní lidé obracejí?

V senátní kanceláři v Okrouhlé jsem denně, i o víkendech, tedy kromě pracovních povinností v Praze, případně jinde v regionu. Má asistentka je zde k dispozici každý den. Senátní kancelář je v centru obce Okrouhlá v budově obecního úřadu a kulturního domu (kde je také restaurace s vynikající kuchyní) přímo naproti geologickému parku, tak to prosím berte i jako pozvání k nám :-).

V kanceláři v Okrouhlé mě navštívily již stovky občanů, moje asistentka Hana Joličová má přesnou evidenci. Lidé se na mě obracejí nejčastěji s problémy s úřady, diskriminací, když potřebují poradit, otevřít dveře na ministerstvech atd. Někdy přicházejí s upozorněními na chyby v připravované legislativě, když vyberu namátkově pan Tomáš Ježek z Ježek Software mě upozornil na daňovou chybu a společně s kolegy se mi podařilo do schůze Senátu tuto chybu sérií pozměňovacích návrhů opravit.

Někdy je to pomoc se zajištěním zubního lékaře, či jiného specialisty.

Další schůzky jsou se starosty z regionu, s podnikateli, vizionáři, těm všem se snažím pomoci k jejich cíli. Schůzky samozřejmě neprobíhají pouze ve zmíněné kanceláři. Velmi často za občany v mém volebním obvodě dojedu osobně.


Neuvažoval jste o tom, že byste si kancelář zřídil spíše v České Lípě?

Uvažoval. Dokonce to byla první věc, kterou jsem ihned po víkendu, kdy proběhlo 2. kolo voleb v říjnu 2014, udělal. S tehdejší starostkou České Lípy Hanou Moudrou jsem se domluvil na pronájmu prostor, bohužel po zvolení nové starostky paní Žatecké se smlouva o pronájem kanceláře zdržela, ale začátkem roku 2015 jsem měl kancelář v Lípě otevřenou. Stejně tak jsem plánoval otevření kanceláře v Chorušicích na Mělnicku. Bohužel o schůzky v kanceláři v České Lípě nebyl zájem. Lidé z České Lípy raději přijeli do Okrouhlé, často to spojili s výborným obědem v naší hospůdce. Za dva roky, kdy tato kancelář byla otevřena, využily tuto možnost pouze dvě návštěvy. Proto jsem tuto kancelář zrušil. Podotknu, že kancelář v České Lípě jsem platil sám, státní příspěvek je pouze na jednu kancelář. Proto jsem poté peníze, které jsem dříve dával do pronájmu této kanceláře, využil účelněji. Podporuji mladé hasiče, mažoretky, dětské taneční soubory, Spolek onkologických pacientů – Vesnu nebo nyní při koronakrizi jsem koupil kilometry tkalounů, nití a látek pro dobrovolné švadlenky, které se připojily k mé výzvě, abychom zajistili roušky pro Novoborsko a Českolipsko. Obdivuji je, že dokázaly ušít více než 23 tisíc roušek. Uznejte sám, že je to lepší využití peněz, než za kancelář, kam stejně nikdo nechodil. Samozřejmě, že se budou objevovat a už dokonce objevují výpady proti mé osobě od protikandidátů, že nemám kancelář v České Lípě, ale takový je život a jak často s nadsázkou říkám Okrouhlá je střed Libereckého kraje, takže je na správném místě. Navíc mi velmi dobře funguje telefonické a e-mailové spojení, spousta problémů se tak řeší okamžitě.


Mám to chápat tak, že část prostředků, které jste si mohl nechat pro svou potřebu, poskytujete na veřejné účely? Můžete být konkrétní i číselně?

Ano, chápete to správně. Moje peníze, které jsem si vydělal, jsem dobrovolně vložil do financování pronájmu senátní kanceláře v České Lípě téměř po dobu dvou let. Ještě doplním/zpřesním předchozí odpověď. Kancelář, na kterou pobírám státní příspěvek, je v Okrouhlé. Výdaje s další kanceláří už si senátor hradí ze svého. A ano, tyto peníze pravidelně věnuji na dobrou věc, na charitativní akce atd. Jedná se o více než 50 tisíc ročně.


Většina senátorů má jednoho, dva asistenty. Vy hned čtyři. Jak k tomu došlo?

Ano, je to tak a bylo to nejlepší rozhodnutí, které jsem mohl udělat. Uvedu vás do reality. Mnohdy se stává, že senátor má jednoho asistenta, který je rodinný příslušník a ten papírově pracuje pro jiného senátora a navzájem si to prohodí. Nebo je asistent senátorovi přidělen politickou stranou. Ani jednou cestou jsem nechtěl jít. Přál jsem si obsáhnout co největší záběr společnosti. Proto jedním z asistentů je starosta malé obce, dále úžasná asistentka, která je denně v senátní kanceláři, vyřizuje telefonické hovory, organizuje mi časový harmonogram a stará se o vše, aby skvěle fungovalo. Další asistentka je multifunkční človíček, který mi pomáhá dělat tiskové zprávy, články atd. Poslední, nejmladší asistentka, mě udržuje ve spojení s mladou generací. Ještě bych dodal, že finanční limit od Senátu na práci asistentů je konstantní, já jej rozdělil pro čtyři asistenty.


Bylo rozhodování, že budete znovu kandidovat, jednoduché?

Bylo. A vlastně to přišlo nějak samo. Již více než před rokem sněm Starostů pro Liberecký kraj schválil moji nominaci. To nebývá tak časté, aby rok a půl před volbami byl zveřejněný kandidát. Před tímto sněmem přicházely postupně zprávy od jednotlivých starostů, že s mojí opětovnou kandidaturou počítají a že mě podpoří. No a dnes je to více než 90 % starostek a starostů z volebního obvodu, kteří mi za moji práci vyjádřili podporu. Zajisté jste obdržel moji mapu, kde jsou podporující starostky a starostové zveřejněni. S trochou nadsázky se dá říci, že ti starostové, kteří mě nepodporují, kandidují proti mně na senátora za Českolipsko.


Na Českolipsku bude do Senátu zřejmě kandidovat desítka politiků. Uvažoval jste o tom, kdo bude vaším hlavním konkurentem?

Z prozatím zveřejněných informací to vypadá na hezké předvolební klání kolegů starostů, nebo bývalých starostů. Jsem rád, že i ostatní politické strany pochopily, že účast starostů v Senátu je dost důležitá a nominovaly je také ze svých řad. Protože do dnešního dne nejsou zveřejněni všichni kandidáti jmenovitě, rád bych počkal, až bude zřejmé, kdo všechno se v podzimních volbách bude o post senátora ucházet.


Předpokládám, že do druhého kola postoupíte, ale kdyby přece jen ne, koho byste ve druhém kole případně podpořil?

Určitě bych podpořil starostu.


Bavíme se přímo o panu Vomáčkovi? Napadlo mě to i díky tomu, že část falešných účtů podporuje právě vás dva? Je mezi vámi nějaká gentlemanská dohoda?

Ne. Myslím tím i např. pana Křupalu, se kterým jsme si lidsky blízko. Počkejme se jmény, až budou všechny karty odkryté. Mimochodem pan Vomáčka mě podporoval při minulých senátních volbách a dodnes mám někde schovaný pamětní list od kravařských hasičů a už se těším na novou hasičárnu, místní vědí…

Žádná gentlemanská dohoda mezi námi určitě není. Navíc kolega Vomáčka začíná „lehce útočnou“ kampaň – např. k obchvatu (FB status – sponzoruje ODS).


Po svém zvolení senátorem jste odstoupil z řady funkcí, ale pak jste se zase na čas opět stal starostou Okrouhlé. Můžete čtenářům vysvětlit, jak k tomu došlo?

Pane Bárto na to je jednoduchá odpověď.

Do senátních voleb 2014 jsem vstupoval s vizí „být senátorem na plný úvazek“ a „nesedět na dvou židlích zároveň“. Přesto, že hnutí Starostové pro Liberecký kraj v komunálních volbách v Okrouhlé zvítězilo a získal jsem nejvíce preferenčních hlasů, o post starosty jsem již neusiloval. Chtěl jsem mít více prostoru na práci v horní komoře Parlamentu. Také jsem se vzdal místopředsednictví hnutí Starostové pro Liberecký kraj a předsednictví ve Svazku obcí Novoborska, které jsem zakládal. Starostování v obci jsem s klidným srdcem předal místostarostovi Štefanu Pňačkovi.

Bohužel pan starosta Pňaček rezignoval na post starosty a zastupitele ze zdravotních důvodů a jiná volba nebyla. A tak jsem 7. září 2016 znovu usedl na starostenskou židli v obci Okrouhlá. Byl jsem si vědom, že tento krok je poněkud v rozporu s mým veřejným slibem. Určitě nešlo o to, že bych prahnul opět po postu starosty, jehož funkci jsem zastával téměř dvacet let. Nicméně blížil se konec plánovacího období EU, kdy je možné čerpat finanční prostředky pro rozvoj obce Okrouhlá a bylo zapotřebí připravit několik investičních projektů, nebyl čas na experimenty. Proto jsem se rozhodl tuto odpovědnost znovu přijmout. Stal jsem se neuvolněným starostou a jako uvolněný místostarosta byl zvolen Jaroslav Votýpka. Mojí prioritou bylo seznámit mladého místostarostu s problematikou řízení obce. To se podařilo a pan Votýpka je nyní starostou naší obce.


Ať se nebavíme jen o politice. Na otázky jste mi odpovídal v pauzách mezi kontrolami úlů. Jak ještě jinak trávíte čas mimo svou politickou práci?

Kromě včelaření, což zabírá opravdu velkou část mého volného času, je to zahrádkaření. Ve skleníku mám rajčata, salátové okurky, nakladačky, hroznové víno. Nyní právě začala sklízecí sezóna, kdy pravidelně nosím ze skleníku plný „bramborový“ košík.

Dále je to péče o rodinný dům, který jsme si s manželkou před 40 lety postavili a o zahradu (hlavně sekám trávu a starám se o jabloně, ostatní je na mé manželce…). Když je čas, opravuji se synem veterány. Abych pravdu řekl, nyní jsme si role trochu obrátili. Ty tam jsou ty roky, kdy jsme spolu opravovali motor ve Škodě 120 a on podával vercajk a svítil lampičkou. Dnes podávám nářadí já. Při tom všem pracovním vypětí se snažím maximum času věnovat rodině. Zrovna tento víkend byl u nás čtyřletý vnouček. Občas mi zbyde čas na nějaký výlet, dříve jsme s manželkou hodně chodili jako turisté, teď jí už dlouho slibuji, že spolu vyjedeme někam do Krkonoš. Rád houbařím, mám svá místa v okolí Klíče, kam jsem chodil už s tátou a vracím se tam už dlouhá léta. Na co mi nezbývá žádný čas, je četba, naposledy jsem četl Husitskou epopej od Vondrušky a celou ani nedočetl…poslední roky jsou to hlavně senátní tisky a zákony.


Už jste mi sám řekl, že v politice jste desítky let. Vzpomínáte si ještě na okamžik, kdy jste se do ní rozhodl vstoupit?

Vlastně jsem neměl nikdy žádné politické ambice (v rodině, kde jsem vyrůstal, a i v rodinách mých rodičů politika napáchala dost zla a v to mě hodně ovlivnilo), ale po listopadu 1989, jsem cítil, jako asi většina obyvatel naší země, že je potřeba něco změnit k lepšímu. Poté, co se stala Okrouhlá samostatnou obcí, a začaly se připravovat první kandidátní listiny, jsem byl osloven, abych do toho šel. Bylo to ale asi naposledy, kdy jsem nebyl sám aktivní. Volby byly na podzim v roce 1990. Přesně řečeno 24. 11. 1990 jsem získal poprvé mandát zastupitele. No a od té doby, jak říká moje manželka, se náš rodinný život řídí životem obce (v posledních šesti letech celého volebního obvodu).

---

Jiří Vosecký, 69 let, člen hnutí Starostové pro Liberecký kraj

Než jsem se v roce 2014 stal senátorem za volební senátní obvod č. 36 – Česká Lípa, ušel jsem dlouhou cestu jak při manuální práci, tak v komunální politice. Vyučil jsem se v oboru strojní zámečník a později jako strojník sklářských automatů. Mezi lety 1969 a 1973 jsem působil ve Vagónce Česká Lípa, tradičním závodě na výrobu vlaků, a později až do roku 1996 v předních českých sklárnách Crystalex Nový Bor.

Do komunální politiky jsem vstoupil v roce 1990 v mé domovské obci Okrouhlá, zprvu jako místostarosta a od roku 1996 jako starosta. Za dobu mého „starostování“ se podařilo vybudovat kompletní infrastrukturu, zrekonstruovat budovu školy, kulturního domu a obecního úřadu, postavit sportovní areál a vytvořit netradiční centrální bod obce. Vše se podařilo financovat z projektové činnosti, takže rozpočet obce mohl být stále přebytkový. Fungující úřad jsem předal mému nástupci v roce 2014 po mém zvolení senátorem. Dostál jsem tak svého slibu „být senátorem na plný úvazek“. Stejně tak jsem se vzdal předsednictví ve Svazku obcí Novoborska, který jsem spoluzakládal. Jsem zakládajícím členem politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj a do března 2014 jsem byl jeho místopředsedou. Angažuji se jako člen rady Euroregionu Nisa. V Senátu PČR působím jako místopředseda Mandátového a imunitního výboru Senátu, člen Stálé komise pro rozvoj venkova, člen Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, zároveň jsem 1. místopředsedou senátního klubu Starostů a nezávislých.


Comments


bottom of page