top of page

Vyjádření ke článku v MF DNES ze dne 4. února 2015

Rád bych reagoval na článek pana Miloslava Lubase uveřejněný ve středu 4. února 2015 v MF DNES, příloze Liberec (celé znění článku níže). Článek v podobě, v jaké vyšel, vnímám jako neobjektivní, s cílem poškodit a negativně vykreslit mou osobu a „způsobit senzaci“.

Pan Lubas mě kontaktoval e-mailem dne 26. ledna a já mu ten samý den celkem obšírně na jeho otázky odpověděl. Přikládám plné znění mé odpovědi:

Dobrý večer, vážený pane Lubasi, 

Váš zájem o mou osobu mě těší a k Vaším otázkám uvádím následující:   

1) V otázce o umístění kanceláře, se mě ptáte, proč mám uvedenou jako svou hlavní senátorskou kancelář v Okrouhlé. 

Jako dlouholetý starosta a patriot Okrouhlé jsem nikdy ani na vteřinu nepomyslel na to, že po zvolení do Senátu PČR bych na svoji obec zapomenul. Proto je senátorská kancelář umístěna v Okrouhlé v budově obecního úřadu (č.p.36). Ano, budu mít také kancelář v České Lípě, jednání o pronájmu kanceláře jsem zahájil ihned po svém zvolení s předchozí starostkou paní Mgr. Hanou Moudrou. Po změně v obsazení ve vedení radnice se bohužel jednání o pronájmu protáhla a v současné době je připraven návrh smlouvy o pronájmu kanceláře v České Lípě. Časové zdržení, které nastalo, jsem bohužel nebyl schopen nijak ovlivnit. Výběr místa podléhá schválení radě  města Česká Lípa. Protože můj volební obvod je velmi rozsáhlý, předpokládám, že další místa k setkáním s voliči bude například Hrádek nad Nisou, nebo Chorušice. 

2) K informovanosti voličů: 

Kontakty jsem zveřejnil na svém Facebookovém profilu, který do dnešního dne měl dosah cca 1700 uživatelů, a na mých webových stránkách, které jsou nyní v rekonstrukci. O tom, že si mě voliči dokáží najít, svědčí řada schůzek, které jsem ve své kanceláři absolvoval, případně zprostředkoval, např. pro pana starostu města Mšena. Kontakty na webu Senátu jsem již urgoval, ale to já neovlivním.

3) Srovnání s panem senátorem PhDr. Jaromírem Jermářem mě těší, ale není zcela objektivní, neboť zmiňovaný senátor patří mezi služebně starší kolegy.

Domnívám se, že mé odpovědi dostatečně a pravdivě vysvětlovaly, jak se dané skutečnosti mají a co je jejich důvodem. Rozhodně není mým záměrem se skrývat nebo o sobě nedávat vědět, o čemž svědčí mimo jiné můj pravidelně aktualizovaný profil na Facebooku či pravidelně vydávané tiskové zprávy. Přitom z mých odpovědí bylo v článku citováno jen pramálo. A to tak, aby to zapadalo do celého negativního vyznění článku.

V článku je uvedeno, že: „více než tři měsíce po volbách nemám své webové stránky“.

Webové stránky mám cca od dubna 2014 s tím, že byly koncepčně připraveny jako volební prezentace.

Neprodleně po zvolení do Senátu PČR se začalo pracovat na nových webových stránkách a to tak, aby byly skutečně reprezentativní vzhledem k mé funkci, zároveň tak, aby dostatečně informovaly voliče. Nechtěl jsem vypustit do světa něco, co by bylo udělané polovičatě.

V článku je dále uvedeno: „Klasické webové stránky na začátku února ještě neměl“. To mi přijde velice úsměvné, protože mé nové stránky byly spuštěny 1. února na adrese www.jirivosecky.cz, tudíž v článku je uvedena nepravda. Můžeme jen spekulovat, jestli záměrná, nebo pouze, že již článek byl v tisku a nikdo si uvedené informace neověřil.

Velice nešťastně je zvolené také v souvislosti s webovou prezentací přirovnání k mým kolegům ze Senátu Jaroslavem Zemanem nebo Jaromírem Jermářem, kteří byli do funkce senátora zvoleni v roce 2012 a v Senátu tedy již více než dva roky působí. Na tuto skutečnost jsem ve své odpovědi pana Lubase rovněž upozornil.

Kancelář v obci Okrouhlá, která je v budově Obecního úřadu (č. p. 36), mám pronajatou od 10. listopadu, kdy pronájem schválilo zastupitelstvo obce. Od konce listopadu se v mé kanceláři v Okrouhlé uskutečnily již desítky návštěv.

Co se týče kanceláře v České Lípě, přijde mi nekorektní zveřejňovat předpokládanou adresu, než bude skutečně odsouhlasena Radou města Česká Lípa. Již jednou mi zde byla adresa kanceláře změněna.

Jednání o pronájmu kanceláře jsem zahájil ihned po svém zvolení s předchozí starostkou paní Mgr. Hanou Moudrou. Po změně v obsazení ve vedení radnice se jednání o pronájmu protáhla. Časové zdržení, které nastalo, jsem bohužel nebyl schopen nijak ovlivnit.

Za neprofesionální považuji to, že autor ve svém zpravodajském článku využívá svých subjektivních názorů a pocitů. Jako například tvrzení „senátor v poloilegalitě“ či píše o „nepočetných voličích“. To že volby, nejen ty senátní, mají volební účast dlouhodobě nízkou obecně ve všech regionech, je bohužel fakt. Nicméně volby nerozhoduje volební účast, ale podíl voličů. Rád bych uvedl, že obě kola senátní volby ve svém volebním obvodu jsem vyhrál; ve druhém kole jsem získal oproti svému soupeři téměř o 20 % hlasů více.

Zavádějící je již titulek článku: „Senátorem v poloilegalitě byl Vosecký čtvrt roku“.

Za prvé jsem se prezentaci své práce věnoval na svém politickém i soukromém Facebookovém profilu, který má dosah cca 2 tisíc uživatelů. Zde jsem také ihned poté, co jsem měl relevantní informace o svých kancelářích, tyto údaje uvedl. Kontaktní e-mail info@jirivosecky.cz je pravidelně zveřejňován již od mé volební kampaně a kdokoliv mě mohl kontaktovat, odpověď dorazí neprodleně. Vědom si toho, že moje webové stránky jsou ve výstavbě, využil jsem plakátovacích ploch na Českolipsku k tomu, abych velice napřímo informoval voliče o tom, jak se se mnou mohou spojit, tj. je tam zřetelně uveden kontaktní telefon i e-mail.

foto2

O své práci v Senátu pravidelně vydávám tiskové zprávy, které jistě dorazily i na e-mail pana Lubase, resp. byly mu prokazatelně posílány. Zajímavé a smutné zároveň je, že tyto informace „nechaly pana Lubase chladným“. Na druhou stranu pak napíše článek, že „jsem senátorem v poloilegalitě“. Pokud by pan Lubas neváhal zpracovat informace, které jsem mu zasílal, hned bych mohl z oné domnělé ilegality vystoupit.

Uvedený článek

Senátorem v poloilegalitě byl Vosecký čtvrt roku Mladá fronta DNES | 4.2.2015 | Rubrika: Kraj Liberecký | Strana: 2 | autor: Miloslav Lubas | Téma: Starostové a nezávislí, STAN

ČESKÁ LÍPA Jakoby žil v politické poloilelegalitě nebo se ukrýval před svými nepočetnými voliči. Jiří Vosecký (Starostové), senátor za Českolipsko a kus Liberecka a Mělnicka, nemá více než tři měsíce po volbách své webové stránky. Až do minulého týdne nebyl na Voseckého a na jeho čtyři asistenty žádný kontakt ani na webových stránkách Senátu. Jako adresu, kde se s ním mohli voliči setkat, uváděl Vosecký pouze obecní úřad v Okrouhlé, kde dělal dlouhá léta starostu. Ve vesnici u Nového Boru žije přibližně 550 lidí. MF DNES se minulý týden na Voseckého obrátila s žádostí o vysvětlení, proč se k němu lidé na webu dostanou pouze přes Okrouhlou. Scházel tam i telefon a doba, kdy zájemci o schůzku senátora na úřadu najdou. Na internetové stránce “Senátor Jiří Vosecký” neobjevili čtenáři nic kromě strohého sdělení, že se pracuje na nové verzi webu. “Je hodně nezvyklé nemít senátorskou kancelář s plným servisem pro občany,” konstatoval místopředseda Senátu Přemysl Sobotka (ODS). “Kolegy se na to určitě zeptám, ale víc nemohu dělat.” Voseckého internetová prezentace výrazně pokulhávala za jeho kolegy z Libereckého kraje Jaroslavem Zemanem nebo Jaromírem Jermářem. MF DNES se Voseckého mimo jiné zeptala, z jakých důvodů mu chybí kancelář v největším městě jeho volebního obvodu, v České Lípě, kde žije bezmála 37 tisíc obyvatel. Za několik dní po otázkách MF DNES se Voseckého internetová prezentace radikálně změnila. Klasické webové stránky na začátku února ještě neměl, ale pod adresou “Senátor Jiří Vosecký” byl alespoň vzkaz “Těším se na vás ve své kanceláři nebo mě můžete kontaktovat na e-mailu či telefonu!” Vosecký přidal rovněž nezbytné kontakty. Jako místo pro setkání s voliči nabízí senátor už také Českou Lípu, schází však adresa, na níž ho můžete každé sudé pondělí navštívit. Na stránkách Senátu přibyl u Voseckého asistentky mobilní telefon s časem, kdy se na něj dá volat. Jak Vosecký odůvodňuje více než tříměsíční zpoždění v poskytování základních informací a Okrouhlou jako jediné kontaktní místo? “Jako dlouholetý starosta a patriot Okrouhlé jsem nikdy ani na vteřinu nepomyslel na to, že bych na svou obec zapomenul,” prohlásil Vosecký. “Jednání o pronájmu kanceláře v České Lípě jsem zahájil ihned po svém zvolení s předchozí starostkou Hanou Moudrou. Po změně ve vedení radnice se bohužel všechno protáhlo. Návrh smlouvy o pronájmu kanceláře je ale v současné době už připravený.” Vosecký předpokládá, že dalšími místy pro setkávání s voliči se stanou Hrádek nad Nisou a Chorušice na Mělnicku.

Comments


bottom of page