top of page

Třeba se vám bude hodit: jak je to nyní s profesním osvědčením?

Aktualizováno: 11. 2. 2021

Nedávno se na mne obrátil občan – revizní technik s tím, že mu končí platnost osvědčení prokazující splnění kvalifikačních předpokladů pro revize elektrických zařízení. Obával se, že si jej vlivem protikoronavirových opatření a nouzového stavu nebude moci obnovit a bude mu tak znemožněno vykonávat práci elektrotechnika. Jakožto OSVČ je platný zejména malým podnikům a institucím, např. školám.


Požádal jsem o vyjádření ministerstvo průmyslu a obchodu. A panu inženýrovi jsme mohli odpovědět, že Technická inspekce České republiky (TIČR) zkoušky provádí (v lednu dokonce prozkoušeli na tři desítky revizních techniků podle § 9 vyhlášky 50/1978 Sb.).


Navíc se MPO podařilo prosadit výjimku ze zákazů, která je nyní součástí usnesení vlády ze dne 18. ledna 2021 č. 53 o přijetí krizového opatření. V tomto usnesení je uvedeno, že je možné provádět zkoušky z profesních kvalifikací a jiných zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti.


Mimo výše uvedené je na hlavní stránce TIČR stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí vykládající mj. postavení OSVČ ve vztahu k zákonu č. 539/2020 Sb. – v kostce se v něm píše, že pokud by nebylo možné vykonávat podobné zkoušky, nejen na osvědčení zaměstnance, ale i na to živnostnické, by se hledělo jako na prodloužené do konce června 2021.


Závěrem bych rád dodal, že pokud se i vy občas ztrácíte v legislativě, rád budu nápomocen i vám.


Opmerkingen


bottom of page